"Oby ci, którzy ciągnąć

dalej mają dzieło,

zaczynali tam,

gdzie ty kończyłeś…"


Czesław Miłosz
"Sztukmistrz”

Plakat Ars quaerendi 2018

NAGRODA ARS QUAERENDI

- inspiruje
- motywuje
- wspiera
- docenia relacje Mistrz-Uczeń
- promuje młode talenty
- buduje markę
- wzbogaca ofertę
kulturalną Małopolski

NAGRADZAMY TWÓRCZE DUETY ZA:

- świadomą relację na drodze procesu dydaktycznego bądź współpracę polegającą na przełamywaniu różnic pokoleniowych,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi następcami, którzy młodzieńczym entuzjazmem dają inspirację swoim mistrzom,
- twórczy pomysł na wspólne działanie Mistrza i Ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

18 / 05 / 2018

DLA KOGO?

Nagroda Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” jest doroczną nagrodą, o którą w drodze konkursu ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele świata kultury, sztuki i nauki oraz młodzi adepci kształcący się bądź współpracujący pod kierunkiem swoich Mistrzów.

KTO ZGŁASZA DO NAGRODY

- instytucje kultury,
- władze stowarzyszeń twórczych i artystycznych,
- władze izb rzemieślniczych,
- władze uczelni wyższych,
- organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioski mogą składać podmioty z terenu Województwa Małopolskiego.

175 000 zł

- pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie z budżetu Województwa Małopolskiego
6 000 zł
- wartość Nagrody w kategorii Mistrz
4 000 zł
- wartość Nagrody w kategorii Uczeń
25 000 zł
- wartość Nagrody w kategorii Projekt

NAGRODA ARS QUAERENDI PRZYZNAWANA JEST W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

- twórczość artystyczna i użytkowa /muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne, itp. /,
- upowszechnianie kultury,
- architektura i urbanistyka.

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

1. Wypełnić wniosek.
2. Dołączyć dokumenty zgodnie z regulaminem konkursu.
3. Złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

5 NAGRÓD

Jury Nagrody oraz Zarząd Województwa Małopolskiego przyznaje do pięciu Nagród w każdej edycji konkursu.

NAGRODA ARS QUAERENDI PRZYZNAWANA JEST:

MISTRZOWI –
wybitnemu przedstawicielowi środowiska artystycznego, twórczego bądź naukowego, posiadającego znaczne osiągnięcia w jednej z wymienionych dziedzin.

UCZNIOWI –
absolwentowi uczelni z terenu Małopolski, studentowi, uczniowi zgłoszonemu do nagrody przez Mistrza w jednej z wymienionych dziedzin.

ZA WSPÓLNY PROJEKT –
pomysł na wspólne przedsięwzięcie Mistrza i Ucznia /wydarzenie artystyczne, dzieło artystyczne, praca naukowa, wydawnictwo, itp./.

KONTAKT

tel.: /12/ 63 03 439
mail: kd.sekretariat@umwm.pl
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl