Jury

W skład Jury wchodzi nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz sekretarz bez prawa głosu.

Kadencja Jury trwa 2 lata.

Pan prof. Stanisław Krawczyński – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Pan prof. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Pan dr hab. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Pan dr hab. Stanisław Sorys  – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Pani Justyna Nowicka – dziennikarka kulturalna, Radio Kraków Małopolska,

Pan Wacław Krupiński – dziennikarz, krytyk

Pani Ewa Bielecka – Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju”