Laureaci

Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi" jest doroczną nagrodą przyznawaną w drodze konkursu w kategoriach: Mistrz i Uczeń oraz Projekt realizowany wspólnie przez Nagrodzonych w kategoriach Mistrz i Uczeń.

Corocznie przyznaje sie do pięciu Nagród w kategorii Mistrz, do pięciu Nagród w kategorii Uczeń oraz do pięciu Nagród za Projekty realizowane wspólnie przez Nagrodzonych w kategoriach Mistrz i Uczeń.

Nagroda Ars Quaerendi

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl