I edycja Nagrody

W dniu 30 maja 2008 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”, podczas którego Jury w składzie:

  • Pan prof. Józef Gawlik, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
  • Pan prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie,
  • Pan prof. Jerzy Nowakowski, Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
  • Pan prof. Jerzy Stuhr, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
  • Pan Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
  • Pan prof. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
  • Pan Zdzisław Trela, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

przyznało cztery Nagrody w kategorii Mistrz.

Laureatami zostali:

Pani Marta Lempart-Geratowska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej praca dyplomowa, wykonana pod kierunkiem profesor Zofii Medweckiej związana z rozwarstwieniem malowideł z dwustronnie malowanego obiektu uzyskała nagrodę na wystawie Dyplom’ 87 w Zachęcie w Warszawie. Od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej związana z problematyką rozwarstwiania malowideł sztalugowych. Ten skomplikowany zabieg konserwatorski oceniany jest jako niezwykle odpowiedzialny zarówno w doborze metodyki postępowania jak i w aspekcie etycznym. Aktywność w tej specjalności zaowocowała stworzeniem w 2002 r. na krakowskim Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jedynej na świecie Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych, której jest kierownikiem. Dokonania Pracowni zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która zyskała uznanie wśród zaproszonych zagranicznych gości.

Na uznanie zasługuje jej aktywność w propagowaniu wiedzy na temat rozwarstwiania malowideł sztalugowych – liczne publikacje naukowe, wykłady dla doktorantów, stypendystów Fundacji Gaude Polonia, studentów Academia di Belle Arti w Lecce.

 

Pan prof. Krystian Lupa z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 

Jeden z najwybitniejszych twórców teatru polskiego i europejskiego. Współpracuje z najlepszymi teatrami z Polski oraz z ośrodkami zagranicznymi. Adaptator, tłumacz, eseista, scenograf. Twórca bardzo charakterystycznego stylu teatralnej narracji, bardzo łatwo rozpoznawalnego.

Wybitny pedagog, od wielu lat związany z Wydziałem Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie pełnił także obowiązki dziekana. Jego seminaria od lat cieszą się niezwykłym uznaniem studentów tak Wydziału Reżyserii Dramatu, jak i Wydziału Aktorskiego. Studentom bardzo zależy na pracy „metodą Krystiana Lupy”, opartej w znacznym stopniu na improwizacji oraz badaniu sposobu narracji teatralnej. Wychowankowie krakowskiego Wydziału Reżyserii Dramatu wywierają bardzo zdecydowany wpływ na kształt polskiej sceny teatralnej, wystarczy wspomnieć tylko: Annę Augustynowicz, Grzegorza Jarzynę, Krzysztofa Warlikowskiego czy Michała Zadarę z grona tych najmłodszych; spośród nich rekrutuje się także znakomita część dyrektorów polskich teatrów. Postać Krystiana Lupy jest jedną z tych, które w sposób najbardziej istotny wpływają na kształt edukacji reżyserów. Laureat wielu nagród artystycznych na festiwalach krajowych i zagranicznych. W 2000 r. otrzymał nagrodę Sekcji Krytyków ITI za popularyzację polskiej kultury za granicą. Odznaczony w 2001 r. Austriackim Krzyżem Zasługi, w 2002 r. francuskim Orderem Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych. W 2003 r. otrzymał Krzyż Oficerski, a w 2006 r. Brązowy Medal “Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

Pan prof. Emil Orzechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Koordynator Zespołu Katedr Nauk o Kulturze Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Katedry Zarządzania Kulturą w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizator, w 1996 r., pierwszych w Polsce studiów z zakresu zarządzania kulturą; przez dwie kadencje Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ponad 10 książek z zakresu teatrologii, badań polonijnych, będących efektem kilkakrotnego pobytu w USA (m.in. jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta, wykładowca w University of Connecticut at Storrs, SUNY at Buffalo, University of Rochester, Stanford University); autor ponad 150 artykułów naukowych z zarządzania w kulturze oraz wielu popularnych drukowanych w Polsce i w USA; redaktor Zeszytu Naukowego „Zarządzanie Kulturą”. Laureat pięciu Nagród Ministra, Nagród Rektorskich; w 2002 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

 

Pan prof. Andrzej Pikul z Akademii Muzycznej w Krakowie 

Jeden z najwybitniejszych polskich pianistów. Brał udział w licznych festiwalach i koncertach w kraju i zagranicą. Koncertował w prestiżowych salach koncertowych w Polsce i na świecie. Współpracował z wybitnymi wykonawcami, dyrygentami i orkiestrami. Wielokrotny juror krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Dokonał licznych prawykonań kompozycji XX i XXI wieku. W swoim dorobku posiada liczne nagrania dla Polskiego Radia
i Telewizji, Österreichische Rundfunk und Fersehen, Radio Suisse Romande oraz nagrania płytowe. Wybitny pedagog, dbający nie tylko o wykształcenie artysty-pianisty, ale także o wspieranie inicjatyw artystycznych podejmowanych przez studentów; od lat związany z Akademią Muzyczną w Krakowie, w której pełnił odpowiedzialne funkcje, m.in. Dziekana wydziału Instrumentalnego oraz Prorektora ds. współpracy z zagranicą.Inicjator i Dyrektor artystyczny Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie, której w tym roku odbędzie się X - jubileuszowa edycja (do tej pory w Letniej Akademii wzięło udział ponad 1000 młodych artystów z całego świata). Wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Uznaniem jego wybitnej działalności dydaktyczno-artystycznej było przyznanie w 2005 r. przez Prezydenta RP Srebrnego Krzyża Zasługi, otrzymanie w 2007 r. nagrody Raya E. i Ruth A. Robinson „Excellence in Teaching” oraz nagrodzenie w 2008 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Brązowym Medalem “Gloria Artis”.

Kapituła wybrała czterech Laureatów Nagrody WM „Ars Quaerendi” w kategorii Uczeń oraz przyznała cztery Nagrody dla Projektów realizowanych wspólnie przez Nagrodzonych w kategorii Mistrz i Uczeń.

 

Laureatami w kategorii Uczeń zostali:

Pani Anna Sękowska, Uczennica Pani Marty Lempart-Geratowskiej 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej praca dyplomowa „Rozwarstwianie metodą „suchą” dwóch malowideł olejnych wykonanych na podobraziu drewnianym: „Memento mori” XVIII/XIX w. (?) i „Św. Jerzy” 1663 r. Osadzenie oddzielonej warstwy na nowym podłożu.” uzyskała ocenę celującą. Obecnie, jako studentka V roku studiów na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowuje pracę magisterską: „Ikonografia Zygmunta Starego (malarstwo sztalugowe, grafiki, miniatury)” pod kierunkiem profesora Jana Ostrowskiego.

Asystent w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych na Płótnie oraz w Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych. Otwarty przwód doktorski: „Portret Zygmunta I Starego z kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Konserwacja, technologia, historia, ikonografia.

 

Pan Łukasz Gaweł, Uczeń Pana Emila Orzechowskiego

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą w Zespole Katedr Nauk o Kulturze Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji „Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego”; ekspert zewnętrzny Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Absolwent studiów teatrologicznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Autor książek (m.in. „Stanisław Wyspiański”, „Kraków”, „Zamki Polski”, „Dolny Śląsk”, „Praktyczny kurs fotografii”), współautor monografii „Dwór polski - architektura, tradycja, historia”; autor artykułów naukowych poświęconych zarządzaniu, ochronie i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego.

 

Pan Szymon Kaczmarek, Uczeń Pana prof. Krystiana Lupy

Student III roku Wydziału Reżyserii Dramatu, specjalizacja reżyseria teatralna, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Ubiegłoroczny stypendysta Ministra Kultury. Przygotowywał samodzielnie czytania dramatów w Teatrze Nowym w Krakowie, w Domu Norymberskim. W ramach „rewizji_antyk” Starego Teatru przygotował samodzielnie „Materiały do Medei”. Pełnił funkcję asystenta podczas powstawania „Przedtem/Potem” w reżyserii Pawła Miśkiewicza oraz „Factory 2” w reżyserii Krystiana Lupy.

Aktualnie pracuje przy projekcie „blogi.txt” w Narodowym Teatrze Starym. Przygotował spektakl teatru tańca w ramach „Debiutów” Festiwalu MALTA 2008.

Jesienią br. w ramach współpracy międzyuczelnianej wraz z profesorem Józefem Opalskim odbędzie staż w mediolańskiej szkole sztuk teatralnej.

 

Pan Marian Sobula, Uczeń Pana prof. Andrzeja Pikula 

Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodej generacji. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu Profesora Andrzeja Pikula, którą ukończył z wynikiem celującym. Obecnie kontynuuje naukę w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie, pod kierunkiem wybitnego pedagoga i pianisty, Profesora Sergio Perticaroliego oraz w Krakowskiej Akademii Muzycznej na studiach doktoranckich. Od 2007 r. pracownik dydaktyczno-naukowy w Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Z uwagi na wybitne dokonania artysty został on objęty patronatem przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena i Panią Elżbietę Penderecką. Jego działalność artystyczna została wielokrotnie wspierana przez polskie i zagraniczne instytucje kulturalne, m.in. przez Fundację Grazella oraz Fundację Crescendum Est-Polonia. Wielokrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Kultury Polskiej,  Prezydenta Miasta Wrocławia i Krakowa, UNESCO w Paryżu.

 

Nagrody w kategorii Projekt otrzymały projekty:

„Międzynarodowy periodyk „Zarządzanie w kulturze”/„Cultural Management” /„Kulturmanagement”” – projekt realizowany przez Pana prof. Emila Orzechowskiego i Pana Łukasza Gawła

Stworzenie pierwszego w Europie Wschodniej międzynarodowego pisma poświęconego w całości szeroko pojętemu zarządzaniu w kulturze. Projekt przygotowany został przez pracowników naukowych UJ; wydawnictwo będzie trójjęzyczne: polsko-angielsko-niemieckie; w jego redakcję zaangażowani będą partnerzy z Belgradu, Rygi, Goerlitz, Stambułu i Tbilisi oraz autorzy m.in. z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

 

„Adaptacja teatralna „Kuszenia cichej Weroniki” Roberta Musila” – projekt realizowany przez Pana prof. Krystiana Lupę i Pana Szymona Kaczmarka

Przygotowywany spektakl, realizowany we współpracy z Teatrem Nowym w Krakowie w ramach projektu „Europa - sztuka bez granic”, będący w zamierzeniu przedstawieniem warsztatowym, dotyczy tekstu „Kuszenie cichej Weroniki” Roberta Musila. Projekt w całości jest interdyscyplinarnym przeglądem sztuki z Polski i Niemiec.

Realizatorzy zaprosili do współpracy studentów  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

 

“Festiwal Muzyki Fortepianowej/„Royal Cracow International Piano Festival” – projekt realizowany przez Pana prof. Andrzeja Pikula i Pana Mariana Sobula

„Royal Cracow International Piano Festival” będzie pierwszym festiwalem pianistycznym w Krakowie. W festiwalu udział wezmą młodzi, najlepiej zapowiadający się pianiści-artyści z różnych krajów, laureaci najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych na świecie. Dla wszystkich melomanów będzie to niepowtarzalna okazja do zetknięcia się z najlepszymi wykonawcami i ich błyskotliwymi interpretacjami dzieł fortepianowych. I edycja festiwalu włączy się w obchody 180 rocznicy śmierci Franciszka Schuberta oraz będzie stanowić niejakie „preludium” do Rocznicy Chopinowskiej obchodzonej w 2009/2010 r. Ponadto, w ramach festiwalu, planowana jest również organizacja „Lekcji Otwartych w Krakowie” przeznaczonych dla uczniów, studentów i absolwentów polskich szkół, akademii  muzycznych z udziałem zaproszonych pianistów.

 

„Stanowisko do przenoszenia i rozwarstwiania malowideł sztalugowych” – projekt realizowany przez Panią Martę Lempart-Geratowską i Panią Annę Sękowską 

Projekt obejmuje przygotowanie koncepcji oraz wykonanie trzech prototypowych urządzeń: komory do wstępnego naparowywania, komory do zasadniczego naparowywania oraz nagrzewnicy powierzchni przenoszonego malowidła; zakup specjalistycznych lamp oświetlających rozwarstwiany obiekt; zakup punktowego, przenośnego wyciągu do odprowadzania par rozpuszczalników; zakup negatoskopu do obserwacji zdjęć rtg. w trakcie zabiegu rozwarstwiania.