II edycja

II edycja Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

 

W dniu 15 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi", podczas którego Jury w składzie:Pan prof. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków   Krakowa, Pan prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, Pan prof. Jerzy Nowakowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pan Zdzisław Trela, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

przyznało dwie Nagrody:

 

NAGRODY W KATEGORII MISTRZ OTRZYMALI:

1. mgr Marita Benke - Gajda - wykładowca pracowni ceramicznej Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie, pedagog Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie, ma na swoim koncie 90 wystaw indywidualnych i udział w 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, dwukrotna laureatka stypendium twórczego Ministra Kultury i Sztuki, odznaczona jako Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony Obywatel Gminy Zabierzów.    

2. mgr Paweł Miśkiewicz - pedagog Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie, reżyser, aktor, autor adaptacji, laureat Nagrody im. Konrada Swinarskiego, Nagrody im. B. Korzeniowskiego, Ludwika, Paszportu Polityki.

NAGRODY W KATEGORII UCZEŃ OTRZYMALI:

 1.      mgr Maria Rząca – uczennica mgr Marity Benke – Gajdy, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 2008 r.  otrzymała wyróżnienie za pracę dyplomową, w 2006 r. miała pierwszą indywidualną wystawę pt. „Teren Rzeźby”  w Galerii Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w r. 2009 r. odbyła półroczny staż asystencki w pracowni Rzeźby w Ceramice ASP w Krakowie.

  1. mgr Maciej Podstawny – uczeń mgr Pawła Miśkiewicza – student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, dwukrotnie otrzymał  stypendium z Ministerstwa Kultury, w 2008 r. przygotował przedstawienie dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

NAGRODY W KATEGORII PROJEKT PRZYZNANO:

1. Zespół Mistrz i Uczeń – Pani mgr Marita Benke – Gajda i Pani mgr Maria Rząca - organizacja serii wydarzeń artystycznych w efekcie, których powstaną rzeźby ceramiczne inspirowane miejscem, w którym były tworzone. Projekt zakłada również włączenie mieszkańców regionu w budowę pieca plenerowego, który posłuży do wypalenia rzeźby  i uczynienie z samego procesu wypalania „Święta Ognia”. Stworzone w ramach projektu dzieła na stałe zagoszczą w krajobrazie Małopolski.

2. Zespół Mistrz i Uczeń – Pan mgr Paweł Miśkiewicz i Pam mgr Maciej Podstawny - Nowatorski spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, który powstanie w oparciu o dramat Maksyma Gorkiego „Letnicy” oraz scenariusze filmowe Andrzeja Tarkowskiego.Połączenie filmowej, autorskiej narracji z klasycznym dramatem ma stworzyć nową jakość montażu spektaklu, opartego na skojarzeniu, przenikaniu planów  i niejednorodności stylistycznej. Zdaniem autorów, taka konstrukcja scenariusza odpowiada na potrzebę przekonstruowania modelu opowiadania historii w teatrze.