III edycja

III edycja Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

W tegorocznej edycji zostało złożonych 11 wniosków, spośród których, dnia 5 maja 2010 r. Jury w składzie: prof. Franciszek Ziejka – Przewodniczący społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa  - Przewodniczący Jury, prof. Łukasz Konieczko – prodziekan ds studenckich ASP, prof. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska , Zdzisław Trela -  Prezes Krakowskiej Izby Przemysłowej
przyznało Nagrody:

NAGRODY W KATEGORII MISTRZ OTRZYMALI:

1. Prof. Mikołaja Grabowskiego –aktora, reżysera, pedagoga, wykładowcy PWST w Krakowie, dziekana i prodziekana Wydziału Reżyseriii Dramatu, dyrektora artystycznego m. in. w teatrach Krakowa, Jeleniej Góry, Łodzi, Poznania, mającego w swoim dorobku kilkadziesiąt ról teatralnych
i filmowych, reżysera wielu wybitnych sztuk scenicznych i telewizyjnych m.in. ”Opisu obyczajów” wg J. Kitowicza, „Wiśniowego sadu” A. Czechowa, „Trans Atlantyku”, „Iwony księżniczki Burgunda” W. Gombrowicza, „Pamiątek Soplicy” H. Rzewuskiego, „Proroka Ilji” Tadeusza Słobodzianka, „Dam i huzarów” A. Fredry, „Wesela” S. Wyspiańskiego i wielu innych. Laureata nagrody im. K.Swinarskiego - przyznawanej przez redakcję miesięcznika "Teatr".

2. Edwarda Linde-Lubaszenko - aktora teatralnego i filmowego, reżysera, pedagoga, mającego
w dorobku ponad 100 ról teatralnych i ponad 50 ról filmowych. Od 1973 r. związanego z krakowskim Starym Teatrem, w latach 1987-90 dziekana Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, wyróżnionego kilkakrotnie nagrodami wrocławskich teatrów, nagrodą filmową na Praskim Festiwalu Telewizyjnym. Odznaczonego Medalem „Gloria Artis” oraz odznaczeniem „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa.

3. Dr Agnieszki Marszałek - teatrologa, dokumentalistki, pracownika naukowo-dydaktycznego  Katedry Teatru UJ, członka redakcji Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Dr Marszałek przygotowuje pracę habilitacyjną pt. „Sztuka teatralne we Lwowie (1864-1887)”, zajmuje się także badaniem dziejów polskich scen w Petersburgu od początku XVIII w. do rewolucji włącznie. Jest wykładowcą
i popularyzatorką teatru w krakowskich ośrodkach kultury (m.in. Śródmiejskim Ośrodku Kultury, Pałacu Młodzieży oraz Centrum Sztuki Współczesnej). Współorganizatorka konferencji „Teatr-teatrologia w Polsce u schyłku XX w.” w związku z jubileuszem krakowskiej teatrologii, redaktor tomu tekstów pokonferencyjnych, autorka i organizatorka ogólnopolskiej konferencji „Czytanie źródeł”, inicjatorka wymiany naukowej z katedrą Teatrologii i Sztuki Aktorskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Współautorka projektu standardów edukacji filmowej i teatralnej – na zamówienie polskiej Rady Muzycznej, które weszły w skład publikacji: „Standardy edukacji kulturalnej, Materiały do konsultacji środowiskowych”. Wieloletni egzaminator Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczestniczy w grancie „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX w”, jest członkiem mdzynar. grupy badaczy projektu poświęconego Stanisławowi Moniuszce. Autorka ponad stu publikacji ( w tym trzech książek własnych). Współpracowała przy koncepcji Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej, jest członkinią Rady programowej Pracowni.

4.dr Michała Nagy - absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dr sztuki, pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, wirtuoza gitary, trzykrotnego stypendysty Fundacji Kultury, wykładowcy Międzynarodowego Seminarium Gitarowego
w LockenHaus (Austria), kierownika artystycznego cyklu koncertów muzyki gitarowej we współpracy
z Centrum Kultury Żydowskiej, nagrodzonego m. in.:  brązowym medalem za długoletnią służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, wielokrotny laureat międzynarodowych festiwali gitarowych, uczestnik  wielu festiwali muzycznych m.in. Warszawska Jesień, Okada, Allegro Vivo, Gitarre Wien, Wrocławski Festiwal Gitarowy, Festiwal Muzyki Astora Piazzolli w Krakowie, pomysłodawca i koordynator międzynarodowego sympozjum artystyczno-naukowego pt. „Joaquin Rodrigo – źródła, inspiracje, miejsce w literaturze gitarowej”, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Cz. Droździewicza w Krakowie 

5. prof. Teresy Małeckiej -profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownika Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie, wybitnej teoretyk muzyki, współtwórczyni Krakowskiej Szkoły Teoretycznej. W dorobku naukowym prof. Małecka ma 2 monografie i ok. 80 artykułów, uczestnictwo w międzynarodowych kongresach i sympozjach zarówno w Polsce i zagranicą, głoszenie wykładów otwartych w kraju i zagranicą, uczestnictwo w pracach Rad Programowych  w tym Rady Programowej Europejskiego Centrum Komitetu Redakcyjnego Musica Galiciana, członek Komitetu Naukowego „Theatre, Opera, Ballet – revenue europeenne bilinque”, jest inicjatorką powołania Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki  (AM Kraków)  i Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich, wyróżniona: Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, Nagrodą Exellence In Teaching, Odznaką “Zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

NAGRODY W KATEGORII UCZEŃ OTRZYMALI:


1.Magdalena Miklasz  - uczennica Mikołaja Grabowskiego,  absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej (dyplom w klasie skrzypiec), Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, kierunek aktorstwo, uczestnik Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, studentka III r. Wydz., Reżyserii i Dramatu PWSTw Krakowie. Uczestniczka wielu warsztatów i festiwali  teatralnych, m. in. o charakterze międzynarodowym. Reżyserka małych form i miniatur teatralnych, m. in. „Pragnienie” (także rola błazna), „Mercedes BENZ” – spektakl autorski na podst. prozy P. Huelle, „Młoda Polska”, dyplomy aktorskie: „Tygrys Pietrek”, „Mitologia greków”. Scena PWST w Krakowie „Regał ostatnich tchnień”, „Koniec zabawy”, „Chłopcy”, „Alicja w krainie czarów” – spektakl dźwiękowy z  udziałem aktorki.Debiut reżyserski: „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze” na podst. Powieści Aglaji Veteranyi (2010) Spektakle plenerowe w Dymowie: „Sen nocy letniej”, „Skrzypek na dachu” – scenariusz i reżyseria, „Alicja w krainie czarów” – scenariusz i reżyseria Nagrodzona trzykrotnie za reżyserię na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie, I miejsce na festiwalu małych form scenicznych za spektakl „Wahadło”, stypendystka programu „Młoda Polska” z Narodowego Centrum Kultury na realizację autorskiego spektaklu „Mercedes Benz”

2. Piotr Sieklucki – uczeń Edwarda Linde Lubaszenki, aktor, reżyser, współpracuje z Teatrem Stu
w Krakowie, Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach, Teatrem Staryj Dom w Nowosybirsku w Rosji
i Teatren Russkoj Dramyw Jakucku, Grupą Rafała Kmity, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Nowego w Krakowie. Reżyser spektaklów: „Griga" wg opowiadań Czechowa nagrodzonego przez Ministra Kultury oraz Dyrektora Instytutu Teatralnego, wyróżnionych na festiwalu „Talia”: "Historie Petra Zelenki", „Pan Jasiek”, a także: "Jaskinia filozofów" Zbigniewa Herberta, "Pijany na cmentarzu" wg opowiadań Hłaski, -"Trans Atlantyk" Witolda Gombrowicza, "Nocą na pewnym osiedlu" Herberta Bereger. Laureat nagrody I stopnia Prezydenta Miasta Wrocławia, Kuratora Oświaty i Dolnośląskich Rodzin Katyńskich za autorski spektakl "Droga do Katynia", laureat nagrody mediów i dziennikarzy dla indywidualności aktorskiej oraz laureat nagrody jury podczas Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (spektakl dyplomowy "Romeo i Julia" w reż. Ewy Kutryś i autorski spektakl "Griga" wg opowiadań Czechowa), laureat głównej nagrody mediów i publiczności "Dzika róża", za reżyserię spektaklu "Trans Atlantyk" Witolda Gombrowicza w kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego  oraz kilku nagród zespołowych.

3. Dr Alicja Kędziora – uczennica dr Agnieszki Marszałek, absolwentka UJ – Wydział Filologiczny – specjalności: polonistyka, teatrologia, dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, asystent w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ, kierownik Pracowni Dokumentacji życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej. Autorka monografii „Polskie życie teatralne w Rosji w latach 1882-1905” i kilku artykułów naukowych z dziedziny teatru. Współpracuje przy redagowaniu trójjęzycznego pisma „Cultural management” oraz kilku pozycji z serii „Biblioteka zarządzania  w kulturze”.

4. Roch Modrzejewski – uczeń dr Michała Nagy, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, Studiów podyplomowych „Solistendiplom” i „Konzertdiplom”  Musik Akademie der Stadt Basel, Hochschule fur Musik, studia w klasie gitary Hochschule fur Musik Franzt Liszt Weimar, Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, w 2009 r. - wydał solową płytę „Gustoso”, Nagrodzony kilkukrotnie na Międzynarodowych  Konkursach  Gitarowychw Niemczech, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Krakowie, stypendysta, m.in. Fundacji Crescendum Est – Polonia, Rządu Szwajcarskiego, Ministra Kultury, Miasta Krakowa, Sokratesa-Erasmusa.

5. Dr Kinga Kiwała – uczennica prof. Teresy Małeckiej, absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie, asystentka w Katedrze Teorii Interpretacji Dzieła Muzycznego AM w Krakowie, ukończyła studia z filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim i uzyskała Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor sztuki. W dorobku naukowym ma liczne artykuły poświęcone tematyce muzycznej, udział w konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą, udział w dwóch grantach naukowych, członkowstwo w Radach Programowych, w jury konkursów. Nagrodzona i wyróżniona m. in.: Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego za najlepszą pracę magisterską, Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie „Prace dyplomowe – kultura i sztuka”, w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich dla Absolwentów pod patronatem Ministra Kultury, Akademia Muzyczna Gdańsk, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NAGRODY W KATEGORII PROJEKT PRZYZNANO:


1.Prof. Mikołaj Grabowski wraz z Panią Magdaleną Miklasz zrealizują pełnospektaklowe przedstawienie dramatu Barriego Keeffe pt. „Bądź mi opoką”, który wejdzie na stałe do repertuaru PWST.

2. Prof. Edward Linde-Lubaszenko wraz z panem Piotrem Siekluckim  przygotują spektakl muzyczny we wspólnej reżyserii z okazji 150. rocznicy urodzin Czechowa. Spektakl zrealizowany zostanie na podstawie prozy, niepublikowanych dotychczas w języku polskim listach pisarza oraz pieśniach rosyjskich, tak współczesnych, jak i dawnych, prawosławnych, które zostaną przearanżowane przez zespół Karola Śmiałka i wydane w formie „mocnego brzmienia”.  W spektaklu udział wezmą młodzi aktorzy związani z Teatrem Nowym oraz wybitni aktorzy krakowscy (m. in. Jerzy Trela, Stanisław Szelc, Jan Nowicki). Projekt stanowi część większego przedsięwzięcia pn. „Re-kreacje: Czechow” – przedsięwzięcie o charakterze regionalnym, którego celem jest ożywienie zainteresowania twórczością  A. Czechowa, jej reinterpretacja, prezentacja nieznanej w Polsce twórczości dramaturga, na terenie całego województwa małopolskiego, także w małych miejscowościach, nieposiadających stałego dostępu do kultury (20 spektakli wyjazdowych „Griga”), produkcję spektaklu muzycznego, warsztaty teatralne, konferencję naukową i prezentacje trzech najlepszych w Polsce spektakli Czechowa.

3. Dr Agnieszka Marszałek wraz z dr Alicją Kędziorą zrealizują projekt pn. „Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej.” Pracownia będzie multimedialną platformą badawczą, której głównym zadaniem jest przygotowanie, opracowanie i przekazanie do analizy naukowej materiałów dotyczących H. Modrzejewskiej w formie archiwum cyfrowego dostępnego za pomocą Internetu. Placówka zajmuje się także dokumentowaniem bieżących wydarzeń związanych z aktorką, prowadzi działalność wydawniczą oraz współpracuje przy tworzeniu prac edytorskich.

4. Dr Michał Nagy wraz z Rochem Modrzejewskim zorganizują „III Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe – Lanckorona 2010” Projekt kierowany jest do studentów, uczniów szkół muzycznych, miłośników gitary  i wszystkich, którzy chcieliby poznać ten instrument muzyczny. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość skorzystania z lekcji indywidualnych i grupowych,a także aktywnego udziału w koncertach. Nowatorstwo warsztatów polega na interdyscyplinarności, wyrażającej się poprzez otwarcie na różne dziedziny sztuki. Oprócz zajęć muzycznych i koncertów organizowane będą również zajęcia teatralne, plastyczne, fotograficzne, wystawy, wieczory z poezją i spotkania autorskie. Wykładowcami warsztatów będą znani i cenieni artyści nie tylko z Polski, ale  i  z zagranicy. Warsztaty będą szansą dla lokalnej młodzieży na kontakt z kulturą wysoką, pozwolą rozwinąć artystyczne zainteresowania młodych ludzi. Celem projektu jest zapewnienie długofalowego efektu edukacyjnego, rozwijanie pasji, talentów i postaw aktywnych.

5. Prof. Teresa Małecka i dr Kinga Kiwała zrealizują projekt pt. „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”.Projekt zakłada przeprowadzenie, we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II i z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej, pełnej dokumentacji materiałów muzycznych zgromadzonych w rzymskim Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Chodzi o skatalogowanie, opis i zdigitalizowanie tej dokumentacji. Uzyskana w ten sposób baza danych ma stanowić punkt wyjścia dla badań naukowych i działań popularyzatorskich. Pierwsza prezentacja uzyskanych materiałów miałaby miejsce podczas sesji naukowej poświeconej utworom związanym z Janem Pawłem II, organizowanej przez Akademię Muzyczną w Krakowie w ramach krakowskich Dni Jana Pawła II (3-5 listopada 2010 r.). Odbyłaby się również wystawa, na której zostałyby zaprezentowane zebrane materiały. Twórcy projektu chcą, by jego wyniki przyczyniły się do podejmowania na szeroką skalę badań nad spuścizną Papieża - Polaka.