IV edycja

 

IV edycja Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

W ramach IV edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury zgłoszono łącznie 11 wniosków. Jeden z wniosków został odrzucony ze względów formalnych. Pozostałe oceniło Jury w składzie: Józef Gawlik (Przewodniczący), Witold Latusek, Zdzisław Trela, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Łukasz Konieczko, Jerzy Stuhr, prof. Franciszek Ziejka. Jury przyznało: pięć nagród o wartości 6 tys. zł w kategorii Mistrz, pięć nagród w wysokości 4 tys. zł w kategorii Uczeń oraz pięć nagród o wartości 25 tys. zł każda za Projekty realizowane wspólnie przez Mistrza i Ucznia.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 wrzesnia 2011 roku

NAGRODY W KATEGORII MISTRZ OTRZYMALI:

1. prof. Helena Łazarska – śpiewaczka, pedagog

Naukę śpiewu rozpoczęła w Krakowie u prof. Erazmy Janowicz – Kopaczyńskiej i kontynuowała ją w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Doskonaliła swoje umiejętności w Paryżu, Weimarze i Mediolanie. W latach 1964-72 była solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. Koncertowała w całej Europie, byłym ZSRR, Ameryce Południowej. Brała udział w festiwalach m.in. w Pradze, Barcelonie, Paryżu, Avignonie, na HollandfestivalWarszawskiej Jesieni. Jej repertuar obejmuje utwory od baroku po współczesność. Dokonała wielu nagrań a także polskich prawykonań w Belgii, Czechosłowacji, Hiszpanii i Holandii. Działalność pedagogiczną rozpoczęła w latach 70., ucząc śpiewu solowego na uczelniach wyższych w Katowicach, Gdańsku, Krakowie, gdzie była podobnie jak w Gdańsku kierownikiem Katedry Wokalistyki. Była konsultantem wokalnym w Operze Krakowskiej i Operze Bałtyckiej. Zasiadała w jury międzynarodowych konkursów, m.in. w Genewie, Pradze, Paryżu, Salzburgu, Wiedniu, Innsbrucku, Belgradzie, Warszawie, Caracas, Seulu. Jest inicjatorką, twórczynią koncepcji i dyrektorem artystycznym powstałych w 1985 r. Dni Sztuki Wokalnej oraz Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari - obecnie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu – jest to jeden z dwóch najbardziej liczących się międzynarodowych konkursów wokalnych w Polsce.

2. Prof. Mieczysław Szlezer – muzyk, pedagog

Gra na skrzypcach od szóstego roku życia. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie z wyróżnieniem w 1979 r. Doskonalił swoje umiejętności w Szwajcarii oraz we Włoszech. Jest laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych i kameralnych. Od 1975 r. prowadzi rozległą działalność koncertową jako solista, kameralista i koncertmistrz orkiestr kameralnych i symfonicznych. Występował w większości liczących się ośrodków muzycznych w Polsce oraz m.in. w USA, Kanadzie, Wenezueli, Peru, Korei Płd., Chinach, Japonii, Kuwejcie, Hiszpanii, Francji. Był członkiem orkiestry kameralnej Kaji Danczowskiej „Desidero”. W 1980 r. pełnił funkcję koncertmistrza międzynarodowej orkiestry symfonicznej w Lanciano. Był solistą i koncertmistrzem orkiestry kameralnej „Apella Cracoviensis” a także Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie. Prowadził kwartet smyczkowy Filharmonii. Był członkiem tria fortepianowego „ARTEMUS”. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej wziął udział w około 40 tournee zagranicznych. Od 1978 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku profesora zwyczajnego, prowadzi klasę skrzypiec i kameralistyki smyczkowej.

3. Władysław Pluta – grafik, pedagog

Ukończył studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie w 1974 r. i rozpoczął pracę pedagogiczną na Katedrze Komunikacji, gdzie obecnie jest profesorem. Wielokrotnie był zapraszany do prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach poza granicami kraju m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Słowacji, Włoszech. Jest Kierownikiem Katedry Komunikacji Wizualnej, a także Dziekanem Wydziału Form Przemysłowych oraz Prorektorem  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką artystyczną, współpracuje z wieloma instytucjami kultury, dla których projektuje plakaty, identyfikacje wizualne i wydawnictwa. Zaprojektowane przez niego książki zdobywają nagrody. Zajmuje się tematami, związanymi z kulturą materialną i niematerialną – szeroko pojmowanym dziedzictwem kulturowym. Uczestniczy w wystawach w kraju i za granicą. Obok wielu nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki otrzymał również liczne wyróżnienia za działalność artystyczną i pedagogiczną. 

4. Krzysztof Globisz – aktor teatralny i filmowy, pedagog

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (1980). Od 1981 członek i wybitny przedstawiciel Teatru Starego w Krakowie, gdzie brał udział w najsłynniejszych przedstawieniach (m.in.: Mefistofeles w przedstawieniu Tadeusza Bradeckiego Wzorzec dowodów metafizycznych, tytułowa kreacja w spektaklu Petera Handkego Kaspar, Ismael i Tartagl w przedstawieniu Carla Gozziego Księżniczka Turandot, Pijak w sztuce Witolda Gombrowicza Ślub, Semenka w przedstawieniu Juliusza Słowackiego Sen srebrny Salomei). Wystąpił w blisko stu spektaklach Teatru Telewizji. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki rolom filmowym, m.in: Anioł w Krakowie (2002), Pornografia (2003), Jasminum (2006).

 

5. dr Elżbieta Wiącek - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce

Obecnie - adiunkt w Zakładzie Socjologii i Semiotyki Kultury w Instytucie Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: kulturoznawstwo międzynarodowe (UJ, od 2005), a także: w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, na studiach podyplomowych gender studies UJ,  w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. F. Modrzewskiego (wykłady z przedmiotów “Kultura audiowizualna” oraz “Kino Bliskiego Wschodu”). W latach 2007-2011 koordynatorka Intensive Programme Erasmus Sokrates. Od roku 2006 opiekunka Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego. Wybrane publikacje: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha, Rabid, Kraków 2001,  Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego, Rabid, Kraków 2004

 

NAGRODY W KATEGORII UCZEŃ OTRZYMALI:

1. Zofia Kilanowicz – śpiewaczka (sopran)

W repertuarze oratoryjno – pieśniarskim jest ona jedną z najlepszą polskich śpiewaczek swojej generacji (koniec XX wieku). Edukacje muzyczną rozpoczęła w Nowym Targu. Ukończyła Krakowską Akademię Muzyczną (klasa śpiewu prof. Heleny Łazarskiej 1988 r.) Zdobyła nagrody na czterech ważnych konkursach: im. Ady Sari w Nowym Sączu (1986 r. II nagroda), im. K. Szymanowskiego w Łodzi (1987r. I nagroda), im. A. Dvořaka w Karlovych Varach (1988 r. II nagroda) i  w Hertogenbosch w Holandii (1988 r. nagroda specjalna Elly Ameling). Po studiach związała się z Warszawską Operą Kameralną, w 1990 r. rozpoczęła stałą współpracę z Theatre Rogal de la Monnaie w Brukseli. Występowała w repertuarze operowym i estradowym na wieli scenach Polski, Europy i Ameryki. Śpiewała w operach w Brukseli, Liege, Paryżu i Salzburgu. Występowała na festiwalach m.in. w Salzburgu, Passau, Bratysławie. Nagrała wiele płyt. Zwieńczeniem dorobku jest nagrana dla Polskiego Radia w wersji DVD i CD w 2003 r., III Symfonia Góreckiego z towarzyszeniem NOSPR pod dyrekcją kompozytora. Album ten otrzymał nagrodę Fryderyk 2006 w kategorii muzyki współczesnej. W 2007 r. znakomicie wykonała „Symfonię pieśni żałosnych” Góreckiego na koncercie w Filharmonii Bydgoskiej.

 

2. Mgr Marek Polański - muzyk

Wcześnie rozpoczął grę na skrzypcach. W 2010 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Obecnie jest studentem pierwszego roku studiów doktoranckich pod kierunkiem prof. Mieczysława Szletera. W czasie studiów doskonalił swoje umiejętności pod okiem wybitnego skrzypka prof. Romana Nodela w Hochschule Fur Musik  und Darstellende Kunst Mannheim. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych. Jest również stypendystą: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzykrotnie), Prezesa Rady Ministrów, Miasta Krakowa, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. W lutym 2011 r. został laureatem Programu stypendialnego Narodowego Centrum Kultury „Młoda Polska”. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych profesorów z polski i zagranicy.

 

3. Marcin Klag - grafik

Ukończył  ASP w Krakowie w 1996 r. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, stron internetowych oraz książek, ale w polu jego zainteresowań leżą również tematy związane z dziedzictwem kulturowy. Przez wiele lat związany był z Małopolskich Instytutem Kultury. Od 2004 r. jest kuratorem merytorycznym konkursu plastycznego dla gimnazjalistów  i konkursu na scenariusze warsztatowe dla nauczycieli „Skarby Małopolski”, którego celem jest zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego. Jest jednym z filarów ideowych międzynarodowego projektu „Aqueduct”, który zajmuje się dziedzictwem kulturowym w kontekście nabywania przez uczniów kluczowych kompetencji. Wspólnie z prof. Plutą brali udział w projekcie „nowa_huta.rtf – relacje teksty formy” poświęconemu poszukiwaniu i zapisaniu historii mówionej Nowej Huty. Jest autorem projektu i serii okładek do kwartalnika „Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni”.

 

4. Hiroaki Murakami – student III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (klasa mistrzowska prof. Krzysztofa Globisza)

Brał udział w następujących projektach: przedstawieniu „Klub polski” (rola Fryderyka Chopina) Teatru Dramatycznego Miasta Warszawy (2010), przedstawieniu „Carmen Sztuka na dziesięć telefonów komórkowych” – Teatr CAPITOL w Warszawie (2011). Grał również w „Syberiadzie po polsku” w reż. Janusza Zaorskiego.

5. Mgr Tomasz-Marcin Wrona - absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego UJ (2009)

Stypendysta Programu Erasmus na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Castilla – La Mancha w Cuence (Hiszpania 2007/08). Autor pracy magisterskiej poświęconej semiotyce tańca. Wybrane konferencje naukowe: DANCE & HERITAGE: Creation, Re-creation and Recreation - Early Dance Circle, Londyn 2010, IV Ogólnopolska Konferencja Studencka TALENTY 2009 – Uniwersytet Wrocławski. Wybrane warsztaty i pracownie artystyczne: Fashion Writing – prestiżowe warsztaty dziennikarskie w ramach Art & Fashion Festival w Poznaniu, “La mirada que baila: taller de videodanza” – Tamara Cubas (Urugwaj) zajęcia dotyczyły współpracy ruchu tanecznego i paratanecznego z kamerą, „Taller de reescritura de la imagen” - Cecillia Barriga, (Chile/Hiszpania), zajęcia dotyczące video - artu i różnego rodzaju nowych mediów, “Historias, voces” - Cecillia Canziani (Włochy) zajęcia z zakresu wykorzystywania przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej w sztukach nowych mediów. Od marca 2011 publikuje teksty o modzie i sztuce w magazynie Exclusive. Od czerwca 2010 redaktor blogu dotyczącego semiotyki mody - LOOKSFERY.COM.
 

NAGRODY W KATEGORII PROJEKT PRZYZNANO:

1. zespołowi Mistrz i Uczeń: prof. Helena Łazarska i Zofia Kilanowicz

Młodzi Śpiewacy Małopolski

Projekt zakłada promowanie utalentowanych śpiewaków i ich artystyczny rozwój poprzez umożliwienie kontaktu młodym wokalistom pochodzącym z Małopolski z autorytetem wokalistyki, wybitnym mistrzem – pedagogiem o sławie europejskiej – prof. Heleną Łazarską. Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej wśród mieszkańców regionu oraz popularyzacja muzyki polskiej. Zawiera warsztaty wokalne i koncerty. Termin realizacji – 2012 r. W warsztatach wokalnych wezmą udział śpiewacy wytypowani przez prof. Helenę Łazarską: Anna Wilk (sopran), Sylwia Olszyńska (sopran), Jadwiga Postrożna (mezzosopran), Mirosław Witkowski (baryton) Jolanta Kowalska (sporan), Mirosław Witkowski (baryton), Andrzej Lampert (tenor). Ze śpiewakami pracować będą prof. Helena Łazarska, Zofia Kilanowicz oraz dwaj akompaniatorzy. Lekcje trwać będą minimum 3 dni. Opracowany zostanie program składający się głównie z utworów polskich kompozytorów. Zakończeniem warsztatów będzie uroczysty koncert, otwarty dla publiczności. Specjalnym gościem i najważniejszym wykonawcą koncertu będzie Andrzej Dobber – jeden z najwybitniejszych współczesnych barytonów.

 

2. zespołowi Mistrz i Uczeń: prof. Mieczysław Szlezer i  mgr Marek Polański

Zorganizowanie Konkursu skrzypcowego „Młody Polski Wirtuoz”, mającego na celu wyłonienie i odkrycie młodych talentów o wybitnych predyspozycjach wirtuozowskich. Konkurs ma promować i zachęcać do wykonywania szczególnie kompozycji polskich twórców, a także zachęcać młodzież do sięgania po utwory o dużych wymaganiach technicznych. Konkursowi towarzyszyć będzie szereg  koncertów na których zagrają zaproszeni goście – wybitni skrzypkowie, również członkowie Jury konkursu. Uczestnicy konkursu będą mieli również okazje współpracy z psychologiem podczas warsztatów na temat radzenia sobie z tremą, gdyż jest to temat niezwykle ważny, szczególnie dla młodych wykonawców. Warsztaty poprowadzi prof. dr hab. Helena Wrona – Polańska, certyfikowany psychoterapeuta i psycholog.

 3. zespołowi Mistrz i Uczeń: Władysław Pluta i Marcin Klag

Idee krakowskiej szkoły wzornictwa przemysłowego – atlas wizualny

Projekt jest pracą doktorską Pana Marcina Klaga, realizowana pod kierunkiem prof. Władysława Pluty na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Założeniem pracy jest próba stworzenia obrazu krakowskiej szkoły wzornictwa przemysłowego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, na Wydziale Form Przemysłowych. Środkiem do tego jest zbiorcze ukazanie sylwetek pedagogów i projektantów związanych zawodowo z tą uczelnią. Głównym zadaniem projektu jest zebranie poglądów na temat wzornictwa przemysłowego osób aktywnie tworzących WFP na przestrzeni 50 lat. Zebrane wypowiedzi projektantów związanych z wydziałem stanowić będą zapis aktów kulturowych, które mogą inspirować młodych twórców. Praca ta mogłaby spełnić funkcję kompendium wiedzy na temat środowiska krakowskich projektantów, ich dorobku, poglądów i dizajnu. Efektem będzie publikacja – szczególny nacisk położony będzie na szeroki dostęp do danych, dlatego niezwykle ważna jest atrakcyjna i przejrzyście funkcjonalna forma.

 4. zespołowi Mistrz i Uczeń: Krzysztof Globisz i Hiroaki Murakami

Przedstawienie dyplomowe na rok 2012 – „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w reżyserii Magdaleny Miklasz (pod opieką pedagogiczną Krzysztofa Globisza).

 5. zespołowi Mistrz i Uczeń: dr Elżbieta Wiącek i mgr Tomasz-Marcin Wrona

Współautorstwo, redakcja i publikacja tomu esejów naukowych pt. „Semiotyczna mapa Małopolski”.

Zbiór dotyczyć ma wykorzystania metody semiotycznej do analizy współczesnych fenomenów i artefaktów kulturowych na obszarze regionu Małopolski. Autorami większości tekstów są niedawni absolwenci kulturoznawstwa międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczniowie dr Elżbiety Wiącek.