Nagroda Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

V edycja

V edycja Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

W ramach V edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury zgłoszono łącznie 10 wniosków. Trzy wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych. Pozostałe oceniło Jury w składzie: prof. Franciszek Ziejka (Przewodniczący),  prof. Józef Gawlik,  Zdzisław Trela, prof. Stanisław Krawczyński, Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Kierując się zachowaniem prestiżu Nagrody, Jury przyznało: cztery nagrody o wartości 6 tys. zł w kategorii Mistrz, cztery nagrody w wysokości 4 tys. zł w kategorii Uczeń oraz cztery nagrody o wartości 25 tys. zł każda, za Projekty zaplanowane do wspólnej realizacji przez duety Mistrzów i Uczniów.

Uroczyste wręczenie Nagród „Ars Quaerendi” odbyło się 16 października 2012 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

NAGRODY W KATEGORII MISTRZ OTRZYMALI:

Profesor sztuki muzycznej EWA BUKOJEMSKA

Profesor sztuki muzycznej, pianistka, pedagog. Ukończyła studia pianistyczne w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie prof. Ludwika Stefańskiego, w latach 1974/75 studiowała w Paryżu u Nadii Boulanger i Vlado Perlemutera. Laureatka wielu konkursów, wyróżnień, nagród krajowych i zagranicznych m.in. czołowej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Marii Canals w Barcelonie, nagrody im. Lili Boulanger, Lauru Krakowskich Melomanów, dyplomów finalistki w M-nar Konkursach  w Terni i Bolzano. Występowała z recitalami w Polsce i za granicą m.in. ZSRR, Rojsi, USA, Kanadzie, Meksyku, Argentynie, Francji, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Rumunii. Zasiadała w jury wielu konkursów pianistycznych, polskich i zagranicznych.Prowadziła kursy mistrzowskie i seminaria wykonawcze w Polsce i za granicą. Współpracowała z PWM (dzieła wszystkie Karola Szymanowskiego, tom XIII).Działalność pedagogiczną rozpoczęła w 1972 r., w latach 1982 – 2010 była kierownikiem Katedry Fortepianu, jest członkiem Rady Wydziału Instrumentalnego, Senatu AM. Studia pianistyczne w jej klasie ukończyło blisko 40 absolwentów, którzy mogą pochwalić się znacznymi osiągnięciami.

KAZIMIERZ TISCHNER

Kontynuator i propagator spuścizny ks. Prof. Józefa Tischnera animator i organizator znaczących wydarzeń kulturalnych związanych z osobą księdza Profesora, Krzewiciel kultury góralskiej w oparciu o „tischnerowskie” wartości, które pomagają odkrywać sens wspólnoty, tradycji, tolerancji i twórczego działania. Założyciel i Prezes od 2001 r. Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” oraz sieci Rodziny Szkół Tischnerowskich (33 szkoły z polskie i 1 z Ukrainy). Redaktor kwartalnika „Drogami Tischnera”, inicjator i organizator powstania Izby Pamięci Księdza Tischnera w Łopusznej. Zebrał i opracował kazania spod Turbacza wydane przez wydawnictwo Znak w 2003 r. Organizator m.in. Młodzieżowych Dni Tischnerowskich oraz „Dni Tischnerowskich” w Krakowie we wspólorganizacji z Wyższą szkoła Europejską im. ks. prof. Józefa Tischnera, corocznych „Rekolekcji z Tischnerem” w bazylice Ludźmierskiej, spotkania „Młodzież Szkół Tischnerowskich w hołdzie Janowi Pawłowi II”, ogólnopolskich muzycznych spotkań z Księdzem Tischnerem pt. „Jak wyśpiewać mądrość”. Odznaczony tytułem „Ambasadora innowacyjnych technik i praktyk pedagogicznych”.

dr hab. PIOTR JARGUSZ 

dyplom ASP w 1987 r., na Wydziale Malarstwa w pracowniach prof. St. Rodzińskiego i prof. W. Kunza. Studia na Wydziale Grafiki ASP w pracowni prof. St. Wejmana. 68 wystaw indywidualnych, udział w ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prowadzi pracownie malarstwa i rysunku  na kierunkach: Edukacja artystyczna i Grafika. W 2008 r. nagrodzony przez Rektora UP za całokształt działalności artystycznej  i pedagogicznej.

dr hab. MAREK LISKIEWICZ

Artysta, projektant, dydaktyk. Zdobywca wielu prestiżowych nagród. Kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu WFP ASP. W l. 1999–2005 prodziekan Wydziału Form Przemysłowych. Wybrane nagrody i wyróżnienia: 1995 –Dobry Wzór’95 – nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (za fotel do samochodu Polonez Sedan dla FSO) 1995 – godło Teraz Polska’95 za rodzinę foteli do niestandardowej wersji samochodów dla Inter Groclin Auto 1999 – złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich  za maszynkę do mielenia produktów spożywczych Diana firmy Zelmer. 2000 –Dobry Wzór 2000 – nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego za odkurzacz Orion firmy Zelmer 2011 – Dizajner Roku – nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

NAGRODY W KATEGORII UCZEŃ OTRZYMALI:

OLGA ŁAZARSKA

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej, należy do ścisłej czołówki polskich pedagogów fortepianu, pracuje w krakowskich szkołach muzycznych II stopnia oraz w Akademii Muzycznej, gdzie wykłada przedmiot „Metodyka gry na fortepianie z literaturą pedagogiczną” wg programu własnego autorstwa. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji metodycznych pod patronatem Katedry Fortepianu AM w Krakowie dla nauczycieli gry na fortepianie województw Polski południowej. Ekspert w zakresie gry na fortepianie wpisany na listę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładowca na kursach letnich w Polsce i za granicą, Juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako pedagog z oddaniem i pasją kontynuuje dzieło prof. Ewy Bukojemskiej, liczne grono jej uczniów zdobywa nagrody w ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach, (blisko 50 nagród).

Dr STANISŁAWA TREBUNIA-STASZEL              

Dr etnologii UJ, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury UJ, scenograf, reżyser, opiekun artystyczny zespołów folklorystycznych, aktywnie związana z działalnością Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” od początku jego działalności. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ziem Górskich w Zakopanem, redaktor naczelny czasopisma „Almanach Nowotarski”.Odznaczona nagrodami: Zasłużony dla Związku Podhalan, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrodą Zbiorowa Rektora UJ za prace słownikowe, Nagrodą Indywidualna rektora UJ III stopnia za osiągnięcia naukowe, Nagrodą Dziekana Wydziału Historycznego UJ za prace dydaktyczną.Reżyser: opery góralskiej Naski świat” oraz „Papież Jan Paweł II na Podhalu” prezentowanej w Rzymie, Krakowie i Warszawie, programów i spektakli regionalnych: „Zbójnicy”, „Na sałasie”, „Fakły”.

KATARZYNA WIDMAŃSKA

absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego – kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. P. Jargusza. Zajmuje się głównie fotografią mody, aktu i portretu, a także dydaktyką: prowadzi autorkie warsztaty fotograficzne i zajęcia w Krakowskiej Szkole Filmowej.

MACIEJ SZYMON CIEŚLA

od 2011 r. student Wydziału Form przemysłowych (drugi kierunek studiów), od 2008 r. student Wydziału Rzeźby, w l. 2009–2010 student Wydziału Konserwacji Zabytków. Szerokie studia w obrębie sztuk pięknych przyczyniły się do ukształtowania jego interdyscyplinarnej świadomości artystycznej, skłaniającej do poszukiwania nowych środków wyrazu pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Dwukrotny stypendysta Rektora ASP za osiągnięcia artystyczne i wyniki w nauce (2009 i 2011); 2 wystawy indywidualne, 3 wystawy zbiorowe.

NAGRODY W KATEGORII PROJEKT PRZYZNANO:

ZESPOŁOWI „MISTRZ I UCZEŃ” -  PROF. EWA BUKOJEMSKA i OLGA ŁAZARSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRADUS AD PARNASSUM

Projekt zakłada promocję młodych talentów pianistycznych z Małopolski oraz szlifowanie ich umiejętności i wzbogacenie ich artystycznych osobowości poprzez możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia prof. Ewy Bukojemskiej. W ramach projektu odbędzie się kilka tematycznych spotkań warsztatowych zwieńczonych koncertem. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie Olgi Łazarskiej – laureaci konkursów. Do udziału zaproszeni będą nauczyciele i uczniowie małopolskich szkół oraz wszyscy zainteresowani - dla nich przewidziany jest panel dyskusyjny z dziedziny pedagogiki pianistycznej.

ZESPOŁOWI „MISTRZ I UCZEŃ” - KAZIMIERZ TISCHNER i DR  STANISŁAWA TREBUNIA-STASZEL NA REALIZACJĘ PROJEKTU SPOTKANIA MUZYCZNO-TEATRALNE „NA TISCHNEROWSKĄ NUTĘ”. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH, TEATRALNYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH PREZENTUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ INSPIROWANĄ MYŚLĄ KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA.

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu skierowanego do młodzieży oraz grup teatralnych, muzycznych i folklorystycznych z całej Polski zainspirowanych twórczością Ks. Józefa Tischnera.  Konkurs zakłada artystyczne opracowanie wybranych tekstów ks. Tischnera  i przygotowanie przez uczestników utworów muzycznych, bądź widowisk teatralnych, które jury oceni w 2 kategoriach: folklorystycznej i ogólnej zakładającej dowolność gatunków i stylów muzycznych. W I etapie eliminacji wyłonionych zostanie 12 najlepszych przedstawień, które zaprezentowane zostaną w Krakowie podczas konkursu finałowego. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci statuetek zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów  Zespołu Szkół Plastycznych wZakopanem oraz nagrody rzeczowe. Podczas finału zaplanowano występ gościnny zespołu  Trebunie-Tutki.

Etap główny trwać będzie 2 dni. Pierwszego dnia uczestnicy spotkań „Na Tischnerowską nutę” odbędą wędrówkę Krakowskim Szlakiem ks. prof. Józefa Tischnera. Drugi dzień zaplanowano na prezentacje konkursowe oraz konkurs galowy i finał wydarzenia. Organizatory planują wydanie płyty CD z koncertem finałowym.

ZESPOŁOWI „MISTRZ I UCZEŃ” dr hab. PIOTR JARGUSZ i KATARZYNA WIDMAŃSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU OPOWIEŚCI EGZYSTENCJALNE – KOBIETA I MĘŻCZYZNA

Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni Krakowa cyklu zdarzeń z zakresu fotografii i malarstwa. Obrazy na papierze P. Jargusza przyklejane będą na krakowskich słupach ogłoszeniowych. Wielkoformatowe fotografie K. Widmańskiej będą eksponowane w oknach opuszczonych kamienic Śródmieścia, Podgórza i Kazimierza. Ponadto planowane są również projekcje fortografii w przestrzeni miasta oraz wydanie albumu dokumentującego projekt.

ZESPOŁOWI „MISTRZ I UCZEŃ” dr hab. MAREK LISKIEWICZ i MACIEJ SZYMON CIEŚLA NA REALIZACJĘ PROJEKTU CERAMIKA UŻYTKOWA

Projekt zakłada realizacje serii elementów szeroko rozumianej ceramiki użytkowej łączącej tradycje ceramiki polskiej, folkloru małopolskiego z nowoczesnymi trendami w dizajnie. Założeniem jest, ze seria elementów wykroczy poza obszar tradycyjny, jak kubki, filiżanki, misy, itp. i obejmie przedmioty, które do tej pory w tym materiale nie występowały, co nadaje projektowi charakter nowatorski.