Nagroda Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

Laureaci 2016

Kategoria „Mistrz”:

1. Piotr Trochanowski - ps. literacki Petro Murianka, najwybitniejszy współczesny poeta łemkowski, sztandarowa postać łemkowskiego odrodzenia kulturalno-etnicznego. Orędownik i ideolog ruchu łemkowskiego w Polsce. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Łemków. Redaguje łemkowski dwumiesięcznik “Besida”. Wydał 5 tomów wierszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jakub Woynarowski - artysta, kurator. Studiował na wydziale grafiki (dyplom w 2007 r.) oraz w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi zajęcia w pracowni rysunku narracyjnego na macierzystej uczelni. Artysta, designer i niezależny kurator. Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Autor projektu instalacji w Pawilonie Polskim podczas 14. Biennale Architektury w Wenecji. Otrzymał Paszport „Polityki” za rok 2014 w kategorii sztuk wizualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria „Uczeń”:

Monika Lis1. Monika Lis (uczennica Piotra Trochanowskiego) - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Działa twórczo na różnych polach: pisze wiersze, śpiewa, prowadzi działalność naukową (jest magistrem filozofii i doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i gospodarczą. Prowadzi własną firmę „Manufaktura Moniki”, w której tworzy modę i rękodzieło użytkowe podszyte filozofią. W 2016 roku ukazała się płyta „werszy wercham” z poezją śpiewaną z elementami folku, przy tworzeniu której Monika jako główna wokalistka współpracowała z łemkowskimi muzykami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Starakiewicz2. Maja Starakiewicz (uczennica Jakuba Woynarowskiego) - studentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka ilustracji, komiksów, esejów wizualnych. Współorganizatorka (w ramach działalności Grupy Dąb i Trzcina) bitwy rysunkowej, konferencji NarrAkcje, warsztatów i spektakli rysunkowych. Inicjatorka Pociągu do opowieści, czyli realizowanego we współpracy z BWA w Tarnowie. Członkini stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria „Projekty”:

1. Projekt poetycko - muzyczny „Tańce duszy” (Mistrz: Piotr Trochanowski, Uczeń: Monika Lis) - zbiór utworów „Tańce duszy” to zapis doświadczenia zetknięcia się z kulturą łemkowską, która z jednej strony jest obca (Monika została wychowana jako polka-katoliczka), a z drugiej strony zawiera coś swojskiego, od dawna przeczuwanego. Jest to zapis osobistej drogi, podczas której Monika odkrywa swoje korzenie łemkowskie (jej pradziadek był Łemkiem). Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wokalnych i nagranie teledysku do jednej z piosenek. Wszystkie utwory znajdą się na płycie cd, a teksty piosenek zostaną wydane w formie e-booka, wraz z fotografiami.

2. „Zobaczyć Wiedzę” - warsztaty graficzno-naukowe dla studentów i publikacja tomu esejów o strukturach wizualnych w humanistyce. (Mistrz: Jakub Woynarowski, Uczeń: Maja Starakiewicz) – projekt koncentruje się na zagadnieniu obrazów jako narzędzi badawczych w humanistyce i jest odpowiedzią na rosnącą w świecie nauki popularność różnego typu wizualizacji. Projekt obejmuje organizację warsztatów, w których udział wezmą studenci kierunków humanistycznych i artystycznych. Zajęcia będą składały się z części teoretycznej oraz praktycznej, w czasie której studenci będą w grupach opracowywać własne wizualizacje i infografiki. Drugą część projektu to publikacja książki zawierającej eseje i diagramy wyjaśniające w przystępny sposób związki między obrazem i wiedzą oraz właściwości poszczególnych typów struktur wizualnych (np. drzew czy sieci). Są to działania nowatorskie pod względem merytorycznym.