Michał Sroka - uczeń

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Asystent prof. dr hab. Andrzeja Bednarczyka na rodzimym wydziale. Student Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach, licznych konkursach, warsztatach. Współpracował min. z Fundacją Transporter Kultury, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Ogólnopolskim.

Stowarzyszeniem Studentów Architektury (OSSA ) oraz Instytutami Polskimi w Budapeszcie i Dusseldorfie. Laureat nagrody głównej na Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu, stypendysta Miasta Krakowa. Współorganizował liczne wystawy, projekty artystyczne. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową, fotografią, projektowaniem oraz tworzeniem instalacji.

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl