dr Anna Olszewska - mistrz

Kulturoznawca i adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 2007 roku związana także z Gabinetem Rycin Polskiej Akademii Umiejętności. Swoje studia nad historią obrazowania idei ogłaszała w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących.

W ten sposób powstały „Kosmologia” (2009), „My i Oni. Zawiła historia odmienności” (2011), „Tempus fugit” (2016).

W ramach działań kolektywu JoAnka projektuje narzędzia służące do niesemantycznego porównywania obrazów. Na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzi seminaria i warsztaty poświęcone komunikacji wizualnej we współczesnej Polsce, zajęcia z zakresu muzealnictwa oraz historii kultury, zajmuje się również systemami komunikacji wizualnej.