Monika Zielińska - uczeń

Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2016 roku obroniła pracę magisterską poświęconą zaangażowanej społecznie sztuce publicznej.

W latach 2014-2016 współpracowała z Fundacją Wschód Sztuki, pełniąc funkcję specjalistki ds. kontaktu z galeriami podczas Cracow Gallery Weekend Krakers oraz koordynatorki biura festiwalowego Festiwalu Sztuk Wizualnych ArtBoom (2014 i 2015 rok). W latach 2014-2015 związana była z galerią sztuki współczesnej Art Agenda Nova w Krakowie. Jest współzałożycielką Fundacji Nośna, która zajmuje się promowaniem młodych artystów oraz propagowaniem nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki zaangażowanej i ruchów radykalnych.

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl