prof. Barbara Świątek-Żelazna - mistrz

Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Uzupełniające studia fletowe kontynuowała w Conservatoire National Superier de Musique de Paris, gdzie ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. Gaston Crunelle. Przez wiele lat pracowała w OrkiestrzeSymfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie na stanowisku flecisty – solisty.

 

Jest laureatką konkursów krajowych (Katowice, Łódź) oraz zagranicznych (Wiedeń, Helsinki, Utrecht). Była członkiem Tria Barokowego, Tria Harfowego oraz długoletnim członkiem zespołu MW2.

Prowadzi szeroką działalność jako solistka i kameralistka. Uczestniczyła w wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Dokonała licznych nagrań dla PR i TV oraz rozgłośni zagranicznych.

Prowadziła mistrzowskie kursy fletowe w Belgii, Lwowie i Czerniowcach.

Zasiada w jury konkursów fletowych (Monachium ARD , Kraków, Lwów, Czerniowce, Dąbrowa Górnicza i inne).

W wyniku współpracy z kompozytorami zostały jej dedykowane utwory kompozytorów polskich i zagranicznych (m.in.: Meyer, K. Moszumańska-Nazar, A. Walaciński, B. Schaeffer, K. Fribec). Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Miasta Krakowa, Nagrodę Excellece in Teaching oraz Złoty Medal „Zasłużony Gloria Artis”.
Uhonorowana nagrodą „Orfeusz 1964” – przyznaną przez Sekcję Krytyków SPAM na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień za najciekawsze wykonanie podczas Festiwalu.