2017

2017

 

Druk 3 D jak o medium artystyczne

mistrz prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
uczeń Michał Sroka

Celem projektu jest rozpoznanie, kształtowanie i rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności wykorzystanie „języka” technologii druku i skanowania 3D w praktyce artystycznej  z odniesieniem do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wspólny projekt jest pomostem między sztuką wykonywaną manualnie,
w oparciu o tradycyjne media, rzemiosło, a sztuką wykorzystującą technologie cyfrowe.

Tworząc interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin (tj. rzeźbiarze, malarze, architekci, inżynierowie, konstruktorzy, specjaliści od IT ) przeprowadzone zostaną badania nad rolą i miejscem tego medium w dzisiejszej sztuce.

Możliwości wykorzystania drukarek przestrzennych zależą głównie od metody wytwarzania produktu, dostępnych materiałów oraz częściowo kubatury
urządzenia. Ogromny potencjał tego medium wykorzystuje przemysł, medycyna, technologia IT , a korzyści płynące z jego stosowania to nie tylko
zwiększanie wydajności czy łatwość reprodukcji, to także wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi niepełnosprawnych, szczególnie niewidomych.

Wymaga ono jednak krytycznej rozwagi, refleksji nad zagrożeniami jakie niesie. Przestrzenią otwartą i właściwą na takie eksperymenty wydaje się przestrzeń szeroko rozumianej sztuki. Wzornictwo i architektura to dziedziny, które od dawna wykorzystują tego typu rozwiązania.
Kładą jednak nacisk na aspekt utylitarny. Projekt traktowany jest jako eksperyment, badanie możliwości medium i różnych materiałów.

 

SENSTER 2.0 Restauracja interaktywnej rzeźby cybernetycznej SENSTER Edwarda Ihnatowicza

mistrz dr Anna Olszewska
uczeń Monika Zielińska

Przywrócone zostanie do życia jedno z założycielskich dzieł sztuki mediów. SENSTER jest zooidem. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku.
Edward Ihnatowicz, rzeźbiarz polskiego pochodzenia pracujący w Londynie, stworzył jego szkielet łącząc ażurowe moduły stali w konstrukcję o długości pięciu metrów.

Masyw rzeźby reagował na dźwięki i ruch w otoczeniu za pośrednictwem zestawu mikrofonów i czujników dopplerowskich.
Porządek interakcji regulowany był przez program napisany w asemblerze, wczytywany komputera firmy Philips. Praca, choć ważna, przestała funkcjonować w połowie lat 70. XX wieku.

Obecnie uznawana jest za jedno z zaginionych założycielskich dzieł sztuki mediów. Rozpoczną się prace nad jej odnowieniem, zakładające przywrócenie pełnej funkcjonalności rzeźby. Odnowiony SENSTER ponownie będzie wchodził w interakcję z otoczeniem.

Więcej informacji na www.senster.agh.edu.pl 

 

Poszerzanie tajników współczesnego wykonawstwa fletowego o technikę oddechu permanentnego. Napisanie podręcznika do nauki oddechu cyrkulacyjnego, skomponowanie etiud i nagranie płyty CD

mistrz prof. Barbara Świątek-Żelazna
uczeń Natalia Jarząbek

Oddech permanentny jest techniką wykorzystywaną podczas gry na instrumentach dętych, umożliwiającą nieprzerwane utrzymanie dźwięku przez bardzo długi czas. Polega on na bardzo szybkim nabraniu oddechu nosem, przy jednoczesnym tłoczeniu do instrumentu powietrza z jamy ustnej, używając języka, mięśni policzków i gardła. Konieczne jest również utrzymanie równomiernego ciśnienia powietrza podczas cyrkulacji, bez zmiany barwy dźwięku.

Idea projektu powstała w wyniku efektów pracy studentki Natalii Jarząbek podczas studiów w klasie prof. Barbary Świątek - Żelaznej na Akademii
Muzycznej w Krakowie. Natalia opanowała technikę oddechu permanentnego, stając się jedną z niewielu flecistek w Polsce i na świecie posiadających tę umiejętność. Dzięki pracy pod kierunkiem Mistrza Natalia jest w stanie zaczerpnąć oddech permanentny prawie niesłyszalnie i niezauważalnie,
czyniąc to w sposób płynny i naturalny.

Celem projektu jest napisanie podręcznika (w języku polskim i angielskim) wyjaśniającego funkcjonowanie oddechu permanentnego i przedstawiającego metody dydaktyki tego rodzaju techniki. Na dołączonej do podręcznika płycie zawarte zostaną materiały dydaktyczne oraz przykłady z literatury fletowej, gdzie zastosowanie oddechu cyrkulacyjnego daje instrumentalistom nowe możliwości frazowania. Wydana zostanie również płyta CD z utworami, w których
zastosowanie tej techniki okazuje się szczególnym walorem artystycznym. Zawierać będzie ona również samodzielnie skomponowane etiudy.

 

Więź z widzem. Nowe technologie film we a osobista wypowiedź artystyczna

mistrz prof. Jerzy Kucia
uczeń Przemysław Świda

Wystawa realizowana w ramach tego projektu ma na celu przedstawienie specyfiki pracy twórczej obu artystów oraz ich międzypokoleniowe relacje wynikające ze zbieżnych, ambitnych autorskich celów oraz z różnic warunkowanych pokoleniowymi inspiracjami. Wystawa ukaże kontekst zmieniającej się technologii realizacji filmu, który zdecydowanie wpływa na treść i formę działań artystycznych.

Wyświetlane filmy, fragmenty animacji, klatki filmowe i elementy plastyczne prezentowane w przestrzeni galerii stworzą szczególną narrację uzmysławiającą widzowi możliwości synkretycznej dyscypliny artystycznej jaką jest film animowany. Wielość poruszanych tematów, wynikających z osobistej obserwacji artystów, sięgających w swojej twórczości po zagadnienia pamięci, emocji, komunikacji międzyludzkiej, procesu rozwijającej się świadomości, zapewni
widzom ciekawy materiał do refleksji i własnych poszukiwań. Wystawie towarzyszyć będzie spotkanie autorskie oraz wykład z zakresu teorii i historii filmu animowanego.

Istotną częścią projektu będzie również realizacja strony internetowej, wirtualnego odpowiednika wystawy.

 

Przedstawienie muzyczne pt. Kochanie, zabiłam nasze koty

mistrz prof. Rafał Dziwisz
uczeń Daniel Piotr Antoniewicz, Natalia Hodurek , Izabela Kubrak, Weronika Łukaszewska, Mateusz Paluch, Bartłomiej Wiater

Dokonana z pieczołowitością i szacunkiem dla oryginału adaptacja „amerykańskiej” powieści Doroty Masłowskiej. Sześcioro studentów spec. wokalno – aktorskiej wspomaganych przez grający na żywo band, przez niemal dwie godziny spektaklu, będącego jednocześnie nieprzerwanym utworem muzycznym, w którym partie mówione i śpiewane przeplatają się ze sobą, tworzą galerię postaci – młodych ludzi w przestrzeni wielkiego miasta, poszukujących prawdziwego kontaktu, przyjaźni, miłości,
samych siebie, w czasach, gdy:

Przyjaźń przez Facebook 

Sport na konsoli

Seks przez kamerkę

Rozwód przez Skype’a

Spektakl młodych o młodych i dla młodych. Niepowtarzalny język Doroty Masłowskiej, oryginalna muzyka Dawida Suleja - Rudnickiego, młodzieńcza energia wykonawców wsparta nieprzeciętnymi możliwościami wokalnymi – obiecują niebanalny wieczór teatralny.

Spektakl grany na Scenie im. Wyspiańskiego, stąd też cytat z „Wesela” definiujący to przedstawienie: „Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna”.

Opieka pedagogiczna, adaptacja i reżyseria – Rafał Dziwisz

Muzyka i kierownictwo muzyczne – Dawid Sulej-Rudnicki

Współpraca reżyserska i choreografia – Katarzyna Anna Małachowska

Scenografia i kostiumy – Barbara Guzik

Reżyseria światła – Ada Bystrzycka

2016

2016

Projekt poetycko - muzyczny „Tańce duszy” 

Mistrz: Piotr Trochanowski, Uczeń: Monika Lis

Zbiór utworów „Tańce duszy” to zapis doświadczenia zetknięcia się z kulturą łemkowską, która z jednej strony jest obca (Monika została wychowana jako polka-katoliczka), a z drugiej strony zawiera coś swojskiego, od dawna przeczuwanego. Jest to zapis osobistej drogi, podczas której Monika odkrywa swoje korzenie łemkowskie (jej pradziadek był Łemkiem). Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wokalnych i nagranie teledysku do jednej z piosenek. Wszystkie utwory znajdą się na płycie cd, a teksty piosenek zostaną wydane w formie e-booka, wraz z fotografiami.

"Zobaczyć Wiedzę" - warsztaty graficzno-naukowe dla studentów i publikacja tomu esejów o strukturach wizualnych w humanistyce.

Mistrz: Jakub Woynarowski, Uczeń: Maja Starakiewicz

Projekt koncentruje się na zagadnieniu obrazów jako narzędzi badawczych w humanistyce i jest odpowiedzią na rosnącą w świecie nauki popularność różnego typu wizualizacji. Projekt obejmuje organizację warsztatów, w których udział wezmą studenci kierunków humanistycznych i artystycznych. Zajęcia będą składały się z części teoretycznej oraz praktycznej, w czasie której studenci będą w grupach opracowywać własne wizualizacje i infografiki. Drugą część projektu to publikacja książki zawierającej eseje i diagramy wyjaśniające w przystępny sposób związki między obrazem i wiedzą oraz właściwości poszczególnych typów struktur wizualnych (np. drzew czy sieci). Są to działania nowatorskie pod względem merytorycznym.

 

2015

2015

Projekt „OBRAZ W PIGUŁCE”, „W pracowni prof. Adama W.”, „66/33”
MISTRZ prof. Adam Wsiołkowski / UCZEŃ dr Marcin Kowalik

„Obraz w pigułce“ – to cykl działań artystycznych w krakowskim Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika. Wykonane przez małych pacjentów plastelinowe obiekty pojawiają się w dużych kompozycjach malarskich, tworzonych przez studentów Akademii; obrazy te pozostają w szpitalnych wnętrzach.
,,Z pracowni Profesora Adama W.“ – to wystawy prof. Adama Wsiołkowskiego z grupą Jego absolwentów i studentów, ukazujące proces kształtowania się osobowości artystycznych.
,,66/33“ – to tytuł wspólnej wystawy malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego i dr. Marcina Kowalika – Mistrza i Ucznia, odnoszący się do wieku obu artystów, ukazującej analogie i różnice w stylu ich twórczości.

Projekt Nagranie koncertu J.S. Bacha na 2 klawesyny oraz jego prezentacja
MISTRZ Prof. Elżbieta Stefańska-Kłyś / UCZEŃ Mariko Kato

Prof. Elżbieta Stefańska-Kłyś od 15 lat stara się o podtrzymanie tradycji swojego rodzinnego domu, który zawsze służył muzykom, a zwłaszcza młodym adeptom sztuki pianistycznej, a także klawesynowej. Konsekwencją takiego prowadzenia domu było pojawienie się w nim Mariko Kato z Japonii, utalentowanej pianistki, która okazała się świetną partnerką w duecie klawesynowym, który koncertuje już od 10 lat. Projekt zakłada nagranie płyty CD na 2 klawesyny, w repertuarze perły literatury muzycznej XVIII wieku od J.S. Bacha poprzez F. Bacha do W.A. Mozarta.
W ramach działalności Towarzystwa Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego zorganizowanych zostanie dodatkowo kilka koncertów (m.in. wieczór M.K. Ogińskiego w 250. rocznicę urodzin, koncert towarzyszący Konkursowi Klawesynowemu, mającemu odbyć się w Krakowie w listopadzie br., koncert w wykonaniu najlepszych krakowskich uczestników Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie w październiku br., a także koncert połączony z promocją wydanej płyty). W domu rodzinnym Mistrzyni zaplanowano także przeprowadzenie kursów pianistycznych i klawesynowych, połączonych z wykładami o specjalistycznej tematyce prowadzonymi przez wybitnych wirtuozów i teoretyków.

Projekt „Ocalić od zapomnienia” - wybrane witraże średniowieczne z kolekcji polskich
MISTRZ dr Małgorzata Walczak / UCZEŃ Marta Kamińska

Projekt ma na celu opracowanie nowej metodologii, dotyczącej badań i konserwacji cennych dzieł, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dawne ingerencje konserwatorskie, poprzez ich analizę pod względem bezpieczeństwa dla witraży, wartości historyczno-dokumentacyjnej oraz pod kątem etycznym i estetycznym.
Dodatkowym aspektem będzie dyskusja, dotycząca wykonywania, bądź nie, rekonstrukcji kompozycji malarskiej. Obiekty zostaną dobrane w taki sposób, by uzyskać możliwie jak najbardziej obszerny i zróżnicowany materiał badawczy. Wybrane zostaną kwatery zawierające rozmaite przykłady rozwiązań technicznych oraz estetycznych, a zatem różne rodzaje wzmocnień konstrukcji, napraw szkieł, uzupełnień ubytków, rekonstrukcji oraz innych aranżacji estetycznych.
Badania będą stanowić swego rodzaju przegląd przez rozwój myśli konserwatorskiej. Na podstawie wybranych przykładów z polskich kolekcji witraży średniowiecznych, zaproponowana zostanie metodyka postępowania, w zależności od rodzaju i stopnia ingerencji w pierwotną strukturę obiektu, zgodna z założeniami Corpusu Vitrearum. Wybrane zostaną również dwie kwatery, które zostaną poddane kompletnej konserwacji, pokazując praktyczne zastosowanie wypracowanych wytycznych.


 • Projekt „PIEŚŃ GMINNA” - projek t badawczo-artystyczny z pogranicza muzyki i teatru
  MISTRZ Wiesław Hołdys / UCZEŃ Monika Gigier

  Projekt badawczo-artystyczny z pogranicza muzyki i teatru, łączący elementy poszukiwań etnograficznych, koncertu muzycznego i spektaklu teatralnego. Jego tematem jest motyw zbrodni w pieśni ludowej, w folklorze miejskim i wiejskim. Idąc w ślady romantyków, Mistrz i Uczeń przeprowadzą kwerendę w poszukiwaniu owych „pieśni gminnych”, które są często bezpośrednią reakcją na zdarzenia realne, również współczesne. Na kanwie tak zebranego materiału powstanie koncert zespołu Strojone, którego członkiem jest Monika Gigier. Koncert ten prezentowany będzie kilkakrotnie w plenerze (dziedziniec Muzeum Archeologicznego w Krakowie). Przygotowane zostanie również nagranie studyjne zebranych pieśni, a następnie zostanie wydana płyta, z której utwory udostępnione zostaną na kanale YouTube.
  Następnym etapem projektu będzie spektakl w reżyserii Wiesława Hołdysa łączący elementy koncertu z działaniami teatralnymi. W spektaklu tym obok zespołu Strojone wezmą udział aktorzy Teatru Mumerus. Tak zebrane pieśni stworzą teatralno-muzyczną opowieść o Polsce ostatniego stulecia.

  Projekt „RADIO MURAL“ – typograficzny mural w przestrzeni miejskiej, na ścianie budynku Telpod na Zabłociu
  MISTRZ Aleksandra Toborowicz / UCZEŃ Paweł Krzywdziak

  Projekt i realizacja gigantycznego, typograficznego muralu w przestrzeni miejskiej, wizualnie przypominającego pulpit retro-radioodbiornika z lat 70’/80 oraz nawiązującego do kontekstu miejsca – budynku dawnych Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod przy ul. Romanowicza na Zabłociu, w Krakowie.
  Rolę częstotliwości radiowych na „pulpicie” radioodbiornika będą spełniały nazwy dzielnic miast, które przechodzą lub przeszły przez proces adaptowania postindustrialnej przestrzeni do nowych funkcji, np. dzielnic kreatywnych, wysp kultury i sztuki – tak, jak dzieje się z rejonem Zabłocia. W monochromatycznym muralu użyta zostanie litera w kolorze czarnym lub z wykorzystaniem farby fotoluminescencyjnej, świecącej w ciemności i niewidocznej w dzień, co upodobni mural do włączonego w nocy radioodbiornika i uczyni go atrakcyjnym wizualnie.
  Dzięki ogromnej powierzchni ściany: ok. 5 250 m2 (175 m długości i ok. 30 m wysokości), mural ma szansę stać się jednym z największych na świecie (na pewno największym w Polsce) i symbolem poprzemysłowej dzielnicy oraz dołączyć do murali Krakowskiego Szlaku Street Artu.

2014

2014

 

Projekt „Sięgnąć do gwiazd”
MISTRZ Wiesław Ochman / UCZEŃ Katarzyna Gierl

Koncert pt: “Sięgnąć do gwiazd” odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej 9 listopada 2014 roku. Wykonawcami wydarzenia będą Wiesław Ochman – tenor oraz Katarzyna Gierla – sopran. W ramach koncertu odbędą się także rozmowy Mistrza z Uczniem oraz wernisaż wystawy prac malarskich Wiesława Ochmana.
Projekt jest okazją do zaprezentowania talentu i osobowości młodej artystki – Katarzyny Gierli, rozpoczynającej karierę zawodową, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie.
W związku z wystawą malarstwa Wiesława Ochmana zaprezentowane zostanie malarstwo twórców krakowskich na tle muzyki operowej współczesnej ich czasom. Ciekawostką spotkania będzie wyjątkowa możliwość prześledzenia rozwoju nagrań wokalistyki od czasów pierwszych prób nagrania śpiewaków do chwili obecnej.
Dzięki temu projektowi, zawierającemu elementy promocji młodej artystki, a także zagadnień związanych z malarstwem i rozwojem nagrań fonograficznych, projekt ten przyczyni się do kształtowania wrażliwości artystycznej i wiedzy o artystach związanych z Krakowem.

Projekt Wspólne dzieło artystyczne w postaci płyty CD
MISTRZ prof. Andrzej Godek / UCZEŃ Barbara Borowicz

Celem projektu jest propagowanie muzyki klarnetowej z wykorzystaniem pasji młodej, utalentowanej klarnecistki Barbary Borowicz i doświadczonego artysty – instrumentalisty i pedagoga prof. Andrzeja Godka.
Wspólne dzieło artystyczne w postaci płyty CD z Mistrzem jest najwyższym wyróżnieniem dla młodej artystki, która rozpoczyna swoją muzyczną karierę. Proces rejestrowania muzyki będzie dla niej znakomitą lekcją pracy przed mikrofonem. Młoda klarnecistka stanie przed wyzwaniem utrwalenia w zapisie fonograficznym swoich solistycznych umiejętności, a także zaprezentowania ich na wymagającym rynku muzycznym.
Wieloletnie doświadczenie Mistrza pomoże jej opanować specyfikę pracy w studiu nagraniowym, ułatwiając tym samym kolejne realizacje płyt solowych w przyszłości.
Po wydaniu płyty realizowane będą działania promocyjne, głównie poprzez wspólne koncerty „Mistrza i Ucznia” na terenie Polski, a także poza jej granicami. Projekt ma przyczynić się do propagowania muzyki klarnetowej.

Projekt "Legendnik”
MISTRZ dr Tomasz Sikora / UCZEŃ Joanna Bąk

Projekt zakłada stworzenie publikacji ilustrowanej fotografiami, wydanej w postaci papierowej oraz e-booka. Praca nad publikacją Joanny Bąk i dr Tomasza Sikory zostanie połączona z warsztatami przeprowadzonymi w grupie dzieci i młodzieży posiadającej mniejszy dostęp do kultury (zarówno z domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych czy wiosek znajdujących się na peryferiach życia kulturalnego Małopolski).
Promocja talentu fotografki, poprzez wspólne działanie z Mistrzem, będzie miała znacznie szerszy, społeczny wymiar. Poprzez fotografię artystyczną Mistrz i jego Uczennica zilustrują nieco surrealistyczne światy marzeń, snów i opowieści. Bohaterami ich zdjęć będą dzieci i młodzież, często borykająca się z niskim poczuciem własnej wartości, alienacją czy chociażby brakiem dostępu do wartościowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, rozwijających talenty i zainteresowania młodych.
Publikacja trafi do bibliotek, szkół, domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto wystawa podsumowująca projekt zostanie zaprezentowana w galeriach krakowskich, a także w ośrodkach kultury znajdujących się na terenie Małopolski.

Projekt per due DoNNE – mezzoEsoprano
MISTRZ dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha / UCZEŃ Monika Korybalska-Kozarek

Projekt zakłada nagranie płytowe, poprzedzone opracowaniem repertuarowym, warsztatowym i interpretacyjnym arii oraz duetów przeznaczonych do wykonania przez sopran (Katarzynę Oleś-Blachę) i mezzosopran (Monikę Korybalską-Kozarek). Płyta CD zarejestrowana zostanie pod nadzorem artystycznym uznanego dyrygenta Opery Krakowskiej Tomasza Tokarczyka, przy udziale muzyków zespołu Orkiestry Opery Krakowskiej.
Wykonanie obejmować będzie kilkanaście utworów odzwierciedlających kolejne epoki w dziejach opery na przestrzeni wieków: od baroku, poprzez arcydzieła W.A.Mozarta, operę bel canto, aż po operę XX wieku i postromantyzm. Zróżnicowany, ambitny repertuar przewidziany w projekcie jest bardzo wymagający dla wszystkich wykonawców, przede wszystkim dla samych śpiewaczek. Projekt będzie sprawdzianem ich umiejętności wokalnych, znajomości stylu oraz praktyk wykonawczych. Realizacja projektu ma na celu zwrócenie uwagi słuchaczy na spory zakres repertuaru zupełnie nie wykonywanego w Polsce, a goszczącego często na deskach światowych teatrów operowych. Projekt ma także ukazać, jak istotny wpływ na kształt artystyczny dzieła ma zgodna technika wokalna oraz jednorodna emisja, a co za tym idzie – stopliwość i harmonijne współbrzmienie głosów Mistrza i Ucznia.
Zwieńczeniem pracy nad nagraniem płytowym, realizowanym w ramach Nagrody Ars Quaerendi, będzie koncert, w którego programie znajdą się utwory zawarte na płycie CD.

Wirtualna galeria, realna sztuka
MISTRZ prof. Krzysztof Tomalski / UCZEŃ Marlena Biczak

Projekt jest próbą stworzenia symbiozy pomiędzy sztuką wykonywaną manualnie i współczesnymi wirtualnymi formami komunikacji społecznej z uwzględnieniem możliwości wykorzystania portalu społecznościowego jakim jest facebook. Zwracając uwagę na fakt, iż znacznie łatwiej jest dołączyć do wirtualnego niż realnego wydarzenia, stworzony zostanie rodzaj wirtualnej galerii. Wirtualna galeria, której działanie nawiązywać będzie do zasad funkcjonowania facebook’a, z założenia zespolić ma artystów i odbiorców.
Do każdej wystawy przygotowane zostanie odrębne wydarzenie na facebook’u. W chwili rozpoczęcia wernisażu na profilu wydarzenia, opublikowana zostanie pierwsza praca wybranego przez organizatorów artysty. Prace oceniane będą poprzez dodawane komentarze i „lajki”. Następnie artysta, zgodnie z popularnymi na facebook’u wyzwaniami, nominować będzie kolejną osobę do wykonania pracy o dowolnej technice graficznej.
Wskazana osoba otrzyma dokładny termin realizacji zadania i będzie zobowiązana podjąć wyzwanie w formie reakcji na powstałe dzieło poprzedniego artysty. W wyznaczonym terminie zostanie stworzone następne wydarzenie, na którym opublikowana zostanie nowopowstała praca i nominowana zostanie kolejna osoba. Finalnie powstaną grafiki logicznie ze sobą powiązane. Będą zróżnicowane ze względu na różne osobowości artystów, lecz tematycznie do siebie nawiązujące.

 

2013

2013

 

BAROKOWY SZLAK SZTUKI KRAKOWA – PROJEKT DR HAB. ANDRZEJA BETLEJA I AGATY DWORZAK

Projekt zakłada stworzenie trasy turystycznej śladem zabytków sztuki barokowej w Krakowie, na który złoży się opracowanie folderów informacyjnych dla każdego z obiektów oraz osobnej strony internetowej poświęconej szlakowi. Na trasie szlaku znajdą się: kościół karmelitanek na Wesołej, kościół św. Łazarza, kościół św. Floriana, kościół karmelitów na Piasku, kolegiata św. Anny., kościół Pijarów, kościół Bernardynów na Stradomiu, kościół Misjonarzy na Stradomiu, kościół bonifratrów na krakowskiej, kościół paulinów na Skałce, kościół św. Andrzeja, kościół Wizytek, kościół św. Barbary. Dla tych obiektów zostaną opracowane foldery informacyjne oparte o najnowsze wyniki badań. Każda parafia otrzyma określoną ilość folderów wraz z projektem. Oprócz folderów poszczególnych zabytków zostanie opracowany folder zbiorczy, na którym zostanie umieszczona mapka szlaku oraz informacje o trasie i obiektach, dodatkowo stworzona zostanie strona internetowa prezentująca zabytki na szlaku wraz z bibliografią oraz zdjęciami i przedstawieniem sylwetek artystów, których dzieła znajdują się w poszczególnych obiektach. W planie jest także wersja strony w języku angielskim. Projekt będzie promowany przez portale społecznościowe Facebook, Twitter)

REALIZACJA PRZEDSTAWIENIA DYPLOMOWEGO STUDENTÓW IV R. WYDZIAŁU AKTORSKIEGO PT. „SAMOBÓJCA” NIKOŁAJA ERDMANA W REŻ. JERZEGO TRELI – PROJEKT PROF. JERZEGO TRELI I HELENY CHORZELSKIEJ

Tekst Erdmana, długo zakazany przez Stalina, prapremiera rosyjska odbyła sie dopiero w 1982 r. należy do stałego repertuaru pedagogicznego J. Treli. Ceni go za inteligentny dowcip oraz wyraziste postacie stwarzające studentom okazję do zaprezentowania pełni swoich możliwości aktorskich, a także ponadczasowa tematykę. Próby rozpoczną się we wrześniu br. Helena Chorzelska będzie grała rolę Serafiny, która pozwoli ujawnić skalę jej talentu.

PRACOWNIA PAMIĘCI - PROJEKT PROFESORA ZDZISŁAWA MACHA I DR ŁUCJI PIEKARSKIEJ-DURAJ

Celem projektu jest stworzenie przy pomocy narzędzi socjologicznych publikacji – portretu odchodzącej Cricoteki w oparciu o analizę i interpretację ostatnich miesięcy jej funkcjonowania w starej siedzibie. Pod koniec roku 2013 Cricoteca ma zmienić siedzibę. Przeniesienie “ducha” Kantora do nowo wybudowanego budynku oznacza koniec pewnej epoki. Wiąże się ona przede wszystkim z osobistą pamięcią świadków: „Pracownia pamięci” ma przedstawić efekt zapisania odchodzących głosów świadków i włączenia ich w część dialogu o artyście. Autorzy publikacji postarają się odpowiedzieć na pytanie jak można włączyć w interpretację i zachowanie pamięci o Kantorze tych, którzy nie mieli możliwości spotkania z nim, a nawet nie pamiętają czasów, w których tworzył? Portret tego niezwykłego miejsca będzie miał formę wielogłosu komentowanego z dwóch perspektyw różnych ze względu na przynależność pokoleniową. Na „Pracownię pamięci” złoży się efekt spotkań: osób pamiętających Kantora z dwojgiem interpretatorów. Będzie ona interwencyjną próbą uchwycenia ostatnich chwil funkcjonowania starej Cricoteki. Ma udokumentować świadectwa ludzi, którzy związali się tym miejscem i widzą siebie jako strażników ortodoksji. Z drugiej strony, przypadek Cricoteki stanowi dobry pretekst do bardziej ogólnych rozważań na temat pamięci o wybitnych ludziach i ich dziele. Prowokuje do postawienia ważnych pytań związanych z oficjalnymi praktykami upamiętniania, a zwłaszcza: jak udostępniać dzieła performatywne, w których najważniejsze było uczestnictwo? Jak efektywnie stwarzać sytuacje umożliwiające osobiste doświadczenie i nawiązanie relacji z dziełem? Jak przebiega dialog międzypokoleniowy w procesie pamiętania, zapominania, przywracania pamięci, upamiętniania, reprezentowania? Jaka jest wobec tego w dłuższej perspektywie funkcja muzeów, centrów dokumentacji, archiwów będących jednocześnie miejscem, w których ogniskuje się twórcza energia?

„SZTUKA WYMIANY” – PROJEKT PROF. LUCJANA ORZECHA I MARTY WŁODARSKIEJ

Projekt zakłada spotkanie środowisk artystycznych i opracowanie nowych koncepcji aktywizacji i upowszechniania działań twórczych z młodzieżą. Prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym i artystycznym na kilku poziomach i grupach obiorców, którego punktem kulminacyjnym będzie wspólny wyjazd i spotkanie w pracy twórczej oraz wystawa przedstawiająca prace wszystkich uczestników projektu. Na projekt złożą się następujące moduły:
AKADEMIA – wybór 5 studentów Wydziału Sztuki UP w Krakowie, którzy od okiem 2 mentorów (artystów, profesorów akademickich) a także animatorów kultury zostaną przygotowani do pracy z młodzież szkolną oraz opracują najważniejsze koncepcje medyczno warsztatowe całego projektu.


MATERIA PEDAGOGICZNA – cykl warsztatów z zakresu niekonwencjonalnych metod aktywizacji dzieci i młodzieży, komunikacji pozawerbalnej, wykorzystania działań twórczych w pedagogice oraz pracy metodą projektów artystyczno edukacyjnych, dla wybranej grupy studentów. Warsztaty mają na celu przygotowanie studentów do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą. Określone zostaną zasady pracy na terenie szkół oraz wyboru przedstawicieli młodzieży w najważniejszym etapie projektu – Wakacyjnym Obozie Kreatywnym. Wakacyjny Obóz zakłada spotkanie i dyskusję na szczeblu kadry mentorskiej i trenerskiej, poprzez studentów aż do młodzieży. Dla dzieci i młodzieży będzie to okazja do działania pod okiem starszych kolegów z uczelni artystycznych oraz oceny przez doświadczonych artystów. Studenci przejdą szkołę żywej twórczości i poznają czym jest pedagogika sztuki w czystej postaci.Zorganizowana zostanie wystawa oraz wydana publikacja autorskiego materiału edukacyjnego wszystkich uczestników projektu. Projekt „Sztuka wymiany” pozwoli zgromadzić niepowtarzalny materiał artystyczno edukacyjny w postaci koncepcji warsztatów, materiałów, doświadczeń z zakresu pedagogiki sztuki. Projekt to zachęta by proces edukacji polegał na wymianie doświadczeń i transmisji nie tylko wiedzy i umiejętności ale także etosu artysty poprzez pokolenie ludzi, dla których sztuka była, jest i będzie wartością nadrzędną.

 

2012

2012

 

Gradus ad Parnassum

Spotkania muzyczno-teatralne „Na Tischnerowską Nutę”. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych, Teatralnych i Folklorystycznych Prezentujących Twórczość Inspirowaną myślą ks. Józefa Tischnera

Opowieści egzystencjalne – kobieta i mężczyzna

Zespół Mistrz i Uczeń – dr hab. Piotr Jargusz i Katarzyna Wilmańska

Celem projektu "Opowieści egzystencjalne, Kobieta i Mężczyzna "jest stworzenie w przestrzeni Krakowa cyklu wydarzeń artystycznych na które składają się dwie serie dzieł z dziedziny fotografii i malarstwa. Prezentowane będą przez ponad rok. Od grudnia 2012 roku. Do 2014 roku. Obrazy prof. Piotra Jargusza rozklejane są co miesiąc na słupach ogłoszeniowych w różnych miejscach Krakowa a wielkoformatowe fotografie Katarzyny Widmańskiej wiszą eksponowane w oknach kamienic Śródmieścia, Podgórza i Kazimierza. Spotkanie światów malarza i fotografki wobec źródłowego tematu egzystencji proponuje jego dwa odmienne ujęcia.

www.widmanska.com
www.piotrjargusz.pl

2011

2011

 

 1. Młodzi Śpiewacy Małopolski
 2. Zorganizowanie Konkursu skrzypcowego „Młody Polski Wirtuoz”

  I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy "Młody Wirtuoz", w Krakowie, dobiegł końca. Odbywał się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w Krakowie, w Auli Akademii Muzycznej „Florianka”. Wzięła w nim udział rekordowa jak na pierwszą edycję liczba uczestników – aż 32. Regulamin dopuszczał do udziału skrzypków, którzy nie ukończyli 22 roku życia, a rywalizacja przebiegała w jednej grupie wiekowej, gdyż organizatorzy mając w pamięci liczne przypadki wygrania największych konkursów przez nastoletnich muzyków postanowili nie kierować się kryterium wieku lecz talentu. Warto również dodać, że konkurs wyróżniał się od innych tym, że zapewniał uczestnikom profesjonalną opiekę psychologiczną w osobie Prof. Heleny Wrony-Polańskiej, specjalisty psychologa klinicznego i certyfikowanego psychoterapeuty, współpracującej od wielu lat z Międzynarodowymi kursami Muzycznymi im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, która podczas inauguracji konkursu wygłosiła wykład pt.: „Jak skutecznie radzić sobie z tremą”, co przed konkursem wydaje się niezwykle ważne i pomocne. Program pierwszego etapu składał się z wybranej pośród 12 Fantazji Georga Philippa Telemanna, obowiązkowej Legendy op. 17 Henryka Wieniawskiego oraz dowolnie wybranego Kaprysu polskiego kompozytora. Do drugiego etapu Jury dopuściło 12 najlepszych, którzy prezentowali w finale dowolnie wybrany przez siebie utwór na skrzypce i fortepian lub skrzypce solo.

  Projekt zorganizowania konkursu „Młody Wirtuoz” autorstwa Prof. Mieczysława Szlezera i mgr Marka Polańskiego został nagrodzony prestiżową nagrodą Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi.

  Bezdyskusyjnym zwycięzcą okazał się zaledwie 11-letni Antoni Ingielewicz, uczeń NISM II st. Instytutu Suzuki w Gdańsku, w klasie skrzypiec mgr Anny Podhajskiej. Jego gra cechująca się błyskotliwą wirtuozerią, niesłychaną łatwością i naturalnością oraz głęboką muzykalnością urzekła nie tylko publiczność ale także Jury, które nagrodziło go także za najlepsze wykonanie kaprysu polskiego kompozytora. Fakt pokonania przez 11-latka dwukrotnie od siebie starszych konkurentów prezentujących wysoki poziom potwierdza słuszność idei przeprowadzania konkursu w jednej grupie wiekowej.

  II miejsce zdobyła Aleksandra Krawczyk, studentka III roku Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie Prof. Kai Danczowskiej. III nagrodę ex aequo otrzymały: Ada Dobrowolska i Katarzyna Seremak. Pierwsza jest uczennicą OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Gębskiego, druga zaś studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Magdaleny Szczepanowskiej. Przyznano także trzy wyróżnienia, którymi uhonorowano Aleksandrę Juszczak, Annę Paliwodę oraz Sulamitę Ślubowską. Dyplom dla najmłodszego finalisty otrzymała Wiktoria Białostocka. Doceniono także pianistów towarzyszących uczestnikom za wyróżniający akompaniament: mgr Aleksandrę Dallali, mgr Justynę Danczowską, mgr Annę Nowak-Dańdę, mgr Hannę Holeksy, mgr Łukasza Kwiatkowskiego oraz mgr Martę Polańską.

  Młodych muzyków oceniało jury złożone z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej wiolinistyki. Honorowym przewodniczącym Jury był Konstanty Andrzej Kulka, wybitny polski wirtuoz, zaś podczas przesłuchań przewodniczył Jury Prof. Mieczysław Szlezer. Członkami Jury byli: Prof. Magdalena Szczepanowska, Prof. Michał Grabarczyk, Prof. Roman Lasocki i Prof. Krzysztof Węgrzyn.

  Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne „Sfogato”, Katedra Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik – prof. Mieczysław Szlezer. Pracą organizacyjną kierował mgr Marek Polański – Dyrektor Konkursu.

  Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Janusza Mastalskiego.

  Patronatem medialnym objęli konkurs: Telewizja Kraków, Polskie Radio Program II, Radio Kraków, Magazyn DolceSfogatoMagazine.com, Polskie Centrum Informacji Muzycznej Polmic.pl, portal PolskaMuza.eu i Stacjakultura.pl.

  Sponsorami konkursu byli: FH Małgorzata Pawlikowska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ks. dr Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie

  Partnerem konkursu był Chopin Hotel Cracow Old Town, goszczący członków Jury.

  Opieką lutniczą objął konkurs Mistrz Jan Pawlikowski.

  Konkurs zakończył się uroczystym koncertem laureatów i wręczeniem nagród, medali oraz wyróżnień.

  Więcej informacji i zdjęć na stronach internetowych konkursu:

  www.mlodywirtuoz.com

  www.facebook.com/mlodywirtuoz

   

   

   

   

   

   

   

   
 3. Idee krakowskiej szkoły wzornictwa przemysłowego – atlas wizualny
 4. Przedstawienie dyplomowe na rok 2012 – „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w reżyserii Magdaleny Miklasz (pod opieką pedagogiczną Krzysztofa Globisza)
 5. Współautorstwo, redakcja i publikacja tomu esejów naukowych pt. „Semiotyczna mapa Małopolski”

 

2010

2010

 

 1. Pełnospektaklowe przedstawienie dramatu Barriego Keeffe pt. „Bądź mi opoką”
 2. Spektakl muzyczny we wspólnej reżyserii z okazji 150. rocznicy urodzin Czechowa
 3. Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej
 4. III Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe – Lanckorona 2010
 5. Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II

 

2009

2009

 

 1. Organizacja serii wydarzeń artystycznych w efekcie, których powstaną rzeźby ceramiczne inspirowane miejscem, w którym były tworzone
 2. Nowatorski spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie

 

2008

2008

 

 1. Międzynarodowy periodyk „Zarządzanie w kulturze" "Cultural Management" "Kulturmanagement"
 2. Adaptacja teatralna "Kuszenia cichej Weroniki" Roberta Musila.
 3. Festiwal Muzyki Fortepianowej/ Royal Cracow International Piano Festival"- pierwszy festiwal pianistyczny w Krakowie.
 4. Stanowisko do przenoszenia i rozwarstwiania malowideł sztalugowych.

 

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl