Znamy laureatów VI edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

W gronie uznanych twórców, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują ideę współpracy międzypokoleniowej, w 2013 r. znaleźli się: dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), prof. Jerzy Trela (PWST w Krakowie), prof. Zdzisław Mach (Instytut Europeistyki UJ), prof. Lucjan Orzech (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)oraz prof. Zdzisław Łapiński (Akademia Muzyczna w Krakowie).


Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 lipca 2013 r. uchwałą nr 927/13 uprawomocnił decyzję Jury i przyznał wybitnym twórcom oraz pedagogom 5 Nagród w kategorii Mistrz w wysokości 6 tysięcy złotych dla każdego z nagrodzonych.

W kategorii Uczeń nagrodą w wysokości 4 tysiące złotych uhonorowani zostaną podopieczni Laureatów w kategorii Mistrz w osobach: Pani Agaty Dworzak – uczennicy dr hab. Andrzeja Betleja, Pani Heleny Wyszogrodzkiej – uczennicy prof. Jerzego Treli, Pani dr Łucji Piekarskiej-Duraj – uczennicy prof. Zdzisława Macha, Pani Marty Włodarskiej –uczennicy prof. Lucjana Orzecha oraz Pana dr Jana Kalinowskiego – ucznia prof. Zdzisława Łapińskiego. Zespoły Mistrz i Uczeń dodatkowo podzielą się nagrodą w wysokości 25 tysięcy złotych w kategorii Projekt, która umożliwi realizację następujących wspólnych przedsięwzięć: Pan dr hab. Andrzej Betlej i Pani Agata Dworzak zrealizują projekt pt. „Barokowy szlak sztuki Krakowa”, Pan Prof. Jerzy Trela i Pani Helena Wyszogrodzka przygotują przedstawienie dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego na podstawie sztuki Nikołaja Erdmana pt. „Samobójca”, Pan Prof. Zdzisław Mach wraz z Panią dr Łucją Piekarską-Duraj stworzą portret przechodzącej do historii Cricoteki w wydawnictwie pt. „Pracownia pamięci”, Pan Prof.Lucjan Orzechi Pani Marta Włodarska zorganizują cykl spotkań środowisk artystycznych wraz z warsztatami z zakresu niekonwencjonalnych metod aktywizacji dzieci i młodzieży w  ramach projektu pt. „Sztuka wymiany”, Pan Prof. Zdzisław Łapiński wraz z Panem
dr Janem Kalinowskim zrealizują projekt pt. „Krakowska Wiosna Wiolonczelowa”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 20 wniosków, spośród których 1 został odrzucony formalnie. Uroczyste wręczenie Nagród „Ars Quaerendi” zaplanowane zostało na wrzesień br.