Uhonorowanie tegorocznych laureatów

26 września 2013 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan prof. Franciszek Ziejka Przewodniczący Jury, uhonorowali tegorocznych laureatów Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W gronie Mistrzów - uznanych twórców, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują ideę współpracy międzypokoleniowej znaleźli się: dr hab. Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jerzy Trela z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Lucjan Orzech z Uniwersytetu Pedagogiczny w Krakowie oraz prof. Zdzisław Łapiński z Akademii Muzycznej w Krakowie. Każdy z nich otrzymał nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych.

W kategorii Uczeń zostali nagrodzeni podopieczni Mistrzów: Agata Dworzak – uczennica dr hab. Andrzeja Betleja, Helena Chorzelska – uczennica prof. Jerzego Treli, dr Łucja Piekarska-Duraj – uczennica prof. Zdzisława Macha, Marta Włodarska – uczennica prof. Lucjana Orzecha oraz dr Jan Kalinowski – uczeń prof. Zdzisława Łapińskiego. Nagrody dla uczniów to 4 tysiące złotych.

Dodatkowo zespoły Mistrz i Uczeń otrzymały nagrody w wysokości 25 tysięcy złotych, które umożliwią im realizację  wspólnych projektów:

  • „Barokowy szlak sztuki Krakowa” dr hab. Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak,
  • przedstawienie dyplomowe na podstawie sztuki Nikołaja Erdmana pt. „Samobójca” prof. Jerzego Treli i Heleny Chorzelskiej,
  • publikacja o Cricotece „Pracownia pamięci” prof. Zdzisława Macha wraz z dr Łucją Piekarską-Duraj,
  • spotkania i warsztaty aktywizacji dzieci i młodzieży „Sztuka wymiany” prof. Lucjana Orzecha i Marty Włodarskiej,
  • „Krakowska Wiosna Wiolonczelowa” prof. Zdzisława Łapińskiego wraz z dr Janem Kalinowskim.

 

Podczas Gali wręczenia Nagród, wystąpili także laureaci poprzednich edycji prezentując projekty, które zrealizowali dzięki przyznanej nagrodzie. Prof. Mieczysław Szlezer (Mistrz) oraz Marek Polański (Uczeń)zaprezentowali podsumowanie  projektu I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Wirtuoz” oraz zagrali krótki recital. Pan Piotr Sieklucki Dyrektor Teatru Nowego –(Uczeń Mistrza Edwarda  Linde – Lubaszenko) opowiedział o  projekcie pt. Spektakl muzyczny we wspólnej reżyserii z okazji 150. rocznicy urodzin Czechowa. Natomiast Pani dr Elżbieta Wiącek (Mistrz) i Pan Tomasz-Marcin Wrona (Uczeń) zaprezentowali efekty swojej pracy nad esejem naukowym pt. „Semiotyczna mapa Małopolski”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


fot. A. Rubiś

{multithumb}