Znamy laureatów VII edycji nagrody Ars Quaerendi

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W tegorocznej, siódmej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego, popierając rekomendację Jury, przyznał po 5 nagród w kategoriach "Mistrz", "Uczeń" i "Projekt" na łączną kwotę 175.000 zł.

Laureaci w kategorii „Mistrz” w 2014 roku:

1. Wiesław Ochman,
2. prof. Andrzej Godek,
3. dr Tomasz Sikora,
4. dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha,
5. prof. Krzysztof Tomalski.

Laureaci w kategorii „ Uczeń” w 2014 roku:
1. Katarzyna Gierla,
2. Barbara Borowicz,
3. Joanna Bąk,
4. Monika Korybalska-Kozarek,
5. Marlena Biczak.

Nagrody za „ Projekty” wydarzeń artystycznych w 2014 roku przyznano:

- Panu Wiesławowi Ochmanowi i Pani Katarzynie Gierla za wydarzenie artystyczne pn. „Sięgnąć do gwiazd”,

- Panu prof. Andrzejowi Godkowi i Pani Barbarze Borowicz za projekt pn. „Wspólne dzieło artystyczne w postaci płyty CD z utworami na klarnet i fortepian oraz na 2 klarnety i fortepian w wykonaniu klarnecistów Barbary Borowicz i prof. Andrzeja Godka”,

- Panu dr Tomaszowi Sikorze i Pani Joannie Bąk za projekt pn. „LEGNDNIK”,

- Pani dr hab. Katarzynie Oleś-Blacha i Pani Monice Korybalskiej-Kozarek za projekt pn. „PER DUE DONNE - mezzoEsoprano”,

- Panu prof. Krzysztofowi Tomalskiemu i Pani Marlenie Biczak za projekt pn. „Wirtualna galeria, realna sztuka”.