8 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza ósmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 20 maja do 19 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Wnioski w imieniu Mistrzów i Uczniów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie wyższe, izby rzemieślnicze oraz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku przez uprawnioną instytucję, Mistrz do nagrody typuje swojego Ucznia. Twórczy duet Mistrz-Uczeń do konkursu przygotowuje Projekt, który jest oceniany przez Jury Nagrody.

O Nagrodę ubiegać się mogą przedstawiciele środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych. Województwa Małopolskiego. Jury oraz Zarząd Województwa Małopolskiego przyznają corocznie do pięciu nagród w każdej kategorii. Na laureatów w kategorii Mistrz czeka 6.000 zł., Uczniowie otrzymają po 4.000 zł. a na realizację zwycięskich Projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy po 25.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Nagrody Ars Quaerendi dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.