Laureci 9. edycji Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi

Po raz 9. doceniono mistrzów i ich wychowanków

Znamy laureatów 9. edycji Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi, która jest podziękowaniem dla mistrzów i ich uczniów za wybitne działania na rzecz rozwoju promocji i kultury w Małopolsce. Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Wręczył je Leszek Zegzda z zarządu województwa i prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący jury nagrody.

Nagroda Ars Quaerendi pozwala na docenienie tych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki, którzy przełamując różnice pokoleniowe, potrafią dzielić się swoim doświadczeniem z młodymi następcami. A ci z kolei zarażają ich swoim młodzieńczym entuzjazmem i inspiracjami.

- Nagradzamy dzisiaj wybitnych przedstawicieli kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – uczniów, którzy podążają śladami mistrzów – mówił podczas wtorkowej gali Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W tym roku nagrody Ars Quaerendi przyznano w 3 kategoriach – „Mistrz”, „Uczeń” oraz „Projekty”, które są realizowane przez nagrodzonych mistrzów i ich uczniów. W sumie wyróżniono 4 osoby oraz dwa przedsięwzięcia. Wszystkie są związane z Małopolską – warunkiem koniecznym w otrzymaniu nagrody jest bowiem prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej czy naukowej na terenie regionu, bądź status ucznia, studenta lub absolwenta szkół i uczelni z tego terenu

Łączna pula nagród dla laureatów wynosi 70 tys. zł: po 6 tys. zł otrzymają „mistrzowie”, po 4 tys. zł „uczniowie”, a każdy projekt otrzyma 25 tys. zł na realizację. Corocznie przyznaje się do pięciu nagród w kategorii Mistrz, uczeń oraz do pięciu Nagród dla projektów realizowanych przez Nagrodzonych
w kategoriach: Mistrz i uczeń

Laureatów wyłoniło jury, w skład którego poza Członkiem Zarządu Województwa Leszkiem Zegzdą wchodzą przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Nagroda Ars Quaerendi jest przyznawana od 2008 roku. Wśród nagrodzonych mistrzów znaleźli się do tej pory m.in. prof. Krystian Lupa, prof. Zdzisław Łapiński, prof. Jerzy Trela czy Krzysztof Globisz.

Wyniki 9. edycji edycji Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi:

Kategoria „Mistrz”:

1. Piotr Trochanowski - ps. literacki Petro Murianka, najwybitniejszy współczesny poeta łemkowski, sztandarowa postać łemkowskiego odrodzenia kulturalno-etnicznego. Orędownik i ideolog ruchu łemkowskiego w Polsce. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Łemków. Redaguje łemkowski dwumiesięcznik “Besida”. Wydał 5 tomów wierszy.

2. Jakub Woynarowski - artysta, kurator. Studiował na wydziale grafiki (dyplom w 2007 r.) oraz w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi zajęcia w pracowni rysunku narracyjnego na macierzystej uczelni. Artysta, designer i niezależny kurator. Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Autor projektu instalacji w Pawilonie Polskim podczas 14. Biennale Architektury w Wenecji. Otrzymał Paszport „Polityki” za rok 2014 w kategorii sztuk wizualnych.

Kategoria „Uczeń”:

1. Monika Lis (uczennica Piotra Trochanowskiego) - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Działa twórczo na różnych polach: pisze wiersze, śpiewa, prowadzi działalność naukową (jest magistrem filozofii i doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i gospodarczą. Prowadzi własną firmę „Manufaktura Moniki”, w której tworzy modę i rękodzieło użytkowe podszyte filozofią. W 2016 roku ukazała się płyta „werszy wercham” z poezją śpiewaną z elementami folku, przy tworzeniu której Monika jako główna wokalistka współpracowała z łemkowskimi muzykami.

2. Maja Starakiewicz (uczennica Jakuba Woynarowskiego) - studentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka ilustracji, komiksów, esejów wizualnych. Współorganizatorka (w ramach działalności Grupy Dąb i Trzcina) bitwy rysunkowej, konferencji NarrAkcje, warsztatów i spektakli rysunkowych. Inicjatorka Pociągu do opowieści, czyli realizowanego we współpracy z BWA w Tarnowie. Członkini stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile

Kategoria „Projekty”:

1.Projekt poetycko - muzyczny „Tańce duszy” (Mistrz: Piotr Trochanowski, Uczeń: Monika Lis) - zbiór utworów „Tańce duszy” to zapis doświadczenia zetknięcia się z kulturą łemkowską, która z jednej strony jest obca (Monika została wychowana jako polka-katoliczka), a z drugiej strony zawiera coś swojskiego, od dawna przeczuwanego. Jest to zapis osobistej drogi, podczas której Monika odkrywa swoje korzenie łemkowskie (jej pradziadek był Łemkiem). Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wokalnych i nagranie teledysku do jednej z piosenek. Wszystkie utwory znajdą się na płycie cd, a teksty piosenek zostaną wydane w formie e-booka, wraz z fotografiami.

2. „Zobaczyć Wiedzę” - warsztaty graficzno-naukowe dla studentów i publikacja tomu esejów o strukturach wizualnych w humanistyce. (Mistrz: Jakub Woynarowski, Uczeń: Maja Starakiewicz) – projekt koncentruje się na zagadnieniu obrazów jako narzędzi badawczych w humanistyce i jest odpowiedzią na rosnącą w świecie nauki popularność różnego typu wizualizacji. Projekt obejmuje organizację warsztatów, w których udział wezmą studenci kierunków humanistycznych i artystycznych. Zajęcia będą składały się z części teoretycznej oraz praktycznej, w czasie której studenci będą w grupach opracowywać własne wizualizacje i infografiki. Drugą część projektu to publikacja książki zawierającej eseje i diagramy wyjaśniające w przystępny sposób związki między obrazem i wiedzą oraz właściwości poszczególnych typów struktur wizualnych (np. drzew czy sieci). Są to działania nowatorskie pod względem merytorycznym.