12. edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza dwunastą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Do 24 maja 2019 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

 Wnioski w imieniu Mistrzów i Uczniów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie wyższe, izby rzemieślnicze oraz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku przez uprawnioną instytucję, Mistrz do nagrody typuje swojego Ucznia. Twórczy duet Mistrz-Uczeń do konkursu przygotowuje Projekt, który jest oceniany przez Jury Nagrody.

O Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych oraz uczniowie, studenci i absolwenci szkół i uczelni z terenu województwa małopolskiego. Jury oraz Zarząd Województwa Małopolskiego przyznają corocznie do pięciu nagród w każdej kategorii. Na laureatów w kategorii Mistrz czeka 6.000 zł., Uczniowie otrzymają po 4.000 zł., a na realizację zwycięskich Projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy po 25.000 zł. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie to 175 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.