8 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza ósmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 20 maja do 19 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Znamy laureatów VII edycji nagrody Ars Quaerendi

Znamy laureatów VII edycji nagrody Ars Quaerendi

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W tegorocznej, siódmej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego, popierając rekomendację Jury, przyznał po 5 nagród w kategoriach "Mistrz", "Uczeń" i "Projekt" na łączną kwotę 175.000 zł.

7 edycja Nagrody Ars Quaerendi

7 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza siódmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 19 maja do 18 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt.

Uhonorowanie tegorocznych laureatów

26 września 2013 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan prof. Franciszek Ziejka Przewodniczący Jury, uhonorowali tegorocznych laureatów Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W gronie Mistrzów - uznanych twórców, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują ideę współpracy międzypokoleniowej znaleźli się: dr hab. Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jerzy Trela z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Lucjan Orzech z Uniwersytetu Pedagogiczny w Krakowie oraz prof. Zdzisław Łapiński z Akademii Muzycznej w Krakowie. Każdy z nich otrzymał nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych.

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl

Polityka prywatności