9 edycja Nagrody Ars Quaerendi

9 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza dziewiątą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 29 kwietnia do 30 maja br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody.
  

Ars Quaerendi dla mistrzów i uczniów

Wiesław Hołdys, prof. Elżbieta Stefańska-Kłyś, Aleksandra Toborowicz, dr Małgorzata Walczak i prof. Adam Wsiołkowski – to Mistrzowie. Monika Gigier, Marta Kamińska, Mariko Kato, dr Marcin Kowalik, Paweł Krzywdziak – to Uczniowie. Po raz ósmy w Krakowie wręczono nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi, przyznawane za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Podczas uroczystej gali w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, nagrody wręczał Leszek Zegzda z zarządu województwa.

8 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza ósmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 20 maja do 19 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

Znamy laureatów VII edycji nagrody Ars Quaerendi

Znamy laureatów VII edycji nagrody Ars Quaerendi

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W tegorocznej, siódmej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego, popierając rekomendację Jury, przyznał po 5 nagród w kategoriach "Mistrz", "Uczeń" i "Projekt" na łączną kwotę 175.000 zł.

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl