7 edycja Nagrody Ars Quaerendi

7 edycja Nagrody Ars Quaerendi

Województwo Małopolskie ogłasza siódmą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 19 maja do 18 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody. Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt.

Uhonorowanie tegorocznych laureatów

26 września 2013 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan prof. Franciszek Ziejka Przewodniczący Jury, uhonorowali tegorocznych laureatów Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W gronie Mistrzów - uznanych twórców, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują ideę współpracy międzypokoleniowej znaleźli się: dr hab. Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jerzy Trela z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Lucjan Orzech z Uniwersytetu Pedagogiczny w Krakowie oraz prof. Zdzisław Łapiński z Akademii Muzycznej w Krakowie. Każdy z nich otrzymał nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych.

Znamy laureatów VI edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

W gronie uznanych twórców, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują ideę współpracy międzypokoleniowej, w 2013 r. znaleźli się: dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), prof. Jerzy Trela (PWST w Krakowie), prof. Zdzisław Mach (Instytut Europeistyki UJ), prof. Lucjan Orzech (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)oraz prof. Zdzisław Łapiński (Akademia Muzyczna w Krakowie).

Rusza VI edycja

Województwo Małopolskie rozpoczyna szóstą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Od 15 maja do 14 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody.

Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą znakomitych młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ślady Mistrzów.

 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-340, fax (12) 63-03-341, sekretariat.kd@umwm.pl